29.09.2023 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Morenie osiva ozimných obilnín (I.)

Pri morení osiva obilnín môžeme použiť aj pomocné prípravky určené na podporu zdravotného stavu proti hubovým chorobám prenosným osivom. Aktívnou zložkou pomocného prípravku v ochrane rastlín je kyselina poly-beta-hydroxy maslová (PHB). PHB a jeho deriváty interagujú s receptormi rastlín, ktoré sa nachádzajú na povrchu rastlinných buniek a vedú k syntéze kyseliny salicylovej, veľmi aktívnej signálnej zlúčeniny. Salicylát imunizuje rastlinu proti chorobám a rastlinné tkanivá získavajú odolnosť voči širokému spektru patogénov (systémová získaná rezistencia).

Signalizačná správa

Pomocné prípravky

Zmáčadlo pre postrekové kvapaliny zvyšuje pokryvnosť aplikovaných prípravkov na ochranu rastlín, biostimulantov a listových hnojív. Obsahuje biopolymér bakteriálneho pôvodu – Enposam, založený na komplexe prírodných oligosacharidov a polysacharidov so silnou povrchovou energiou.

Prípravok je základom technológie: 100-percentný aplikačný proces morenia osív (100 percent Covering process). Táto technológia je patentovo chránenou technológiou morenia osív spoločnosti Syngenta. Technológia využíva pomocný prípravok na zlepšenie kvality namorenia osiva jačmeňa a kukurice fungicídnymi moridlami. Aplikáciou sa spresňuje dávkovanie súbežne aplikovaného moridla, čo sa prejavuje výrazným znížením podielu nedomorených a premorených semien. Podstatne sa taktiež zlepšuje rovnomernosť namorenia (pokrytie moridlom) a farebný vzhľad semien.

Prídavné zariadenie k moričke „gerátor peny“ dokáže z jedného litra pomocného prípravku vyrobiť až 70 litrov peny. Táto pena je po primárnej aplikácii moridla na morené osivo (I. fáza procesu morenia), aplikovaná do moriacej komory vo fáze redistribúcie moridla (II. fáza procesu morenia). V tejto fáze takéto množstvo peny zabezpečí rovnomernejšiu redistribúciu moridla na jednotlivé semená a ich častí.

Pasívne pomocné prípravky, ktoré zlepšujú technologické vlastnosti namoreného osiva prispievajú k rovnomernejšiemu rozmiestneniu moridiel na vonkajšom povrchu semien a optimalizujú ich priľnutie k osivu. Hladší povrch osiva po aplikácii zlepšuje jeho sypnosť a redukuje možnosť oderu osiva pri transporte a manipulácii. Namorené osivo sa vyznačuje nižšou prašnosťou osiva. Pomocný prípravok má pozitívny vplyv na vzchádzanie rastlín.

Na biologickej báze

V pšenici ozimnej je na suché morenie osiva autorizovaný mikrobiologický prípravok s obsahom spór huby Pythium oligandrum Drechsler ako spúšťač indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám. Parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Pythium, Phytophtora, Rizoctonia, Verticilium a ďalších. Stimuluje rast rastlín. Je povolený aj v integrovanej produkcii a v ekologickom poľnohospodárstve. Rovnakú účinnú látku majú aj prípravky sobsahom spór huby Pythium oligandrum M1, účinkujú tiež ako spúšťač indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down