14.09.2021 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti komplexnej ochrany pšenice ozimnej

„Úspech pestovania ozimných obilnín závisí od mnohých faktorov. Mnohé z nich môžu pestovatelia významne ovplyvniť. Pri aplikácii fungicídov je veľmi potrebné vystihnúť správny termín aplikácie proti závažným chorobám. Stáva sa, že aj vynikajúci fungicíd aplikovaný v nesprávnom termíne nepreukáže svoju účinnosť tak, akoby pestovatelia očakávali.“

Uviedla Mgr. Katarína Dikáczová, zástupkyňa spoločnosti Syngenta, počas Dňa poľa OptiTech v Hornej Strede. V pokuse predstavila päť variantov ochrany pšenice ozimnej, ktoré sa líšili hlavne v aplikácii fungicídov v T1 a T2 termínoch ošetrenia. Vo všetkých variantoch bol na jeseň použitý herbicíd Defi® Evo (prosulfocarb, diflufenican) s účinnosťou proti trávam vrátane rezistentných populácií metličky a dvojklíčnolistovým burinám. Porasty pšenice na jar boli zregulované s inovovaným Moddus® Flexi (trinexapac-ethyl). V prvom variante v termíne T1 bol aplikovaný  fungicíd Unix® 75 WG (cyprodinil) a v T2 (BBCH 37 - 39)  Amistar® Pecari® Pack (azoxystrobin, prothioconazole) proti širokému spektru hubových patogénov. V druhom variante bol v T1 opäť aplikovaný Unix® 75 WG a do T2 ťažiskový fungicíd ElatusTM Era v dávke 1 liter na hektár. V prípade tohto fungicídu K. Dikáczová upozornila na účinnú látku SolatenolTM zo skupiny SDHI, ktorú výborne dopĺňa prothioconazole pre zabezpečenie maximálnej istoty účinku predovšetkým proti hrdziam a septoriózam vrátane celého spektra chorôb obilnín vyskytujúcich sa najmä na zástavovom liste. Pôsobí aj pri silnom napadnutí porastu vďaka výbornému preventívnemu a kuratívnemu účinku. V ďalšom variante bol v T1 aplikovaný prípravok Archer® s účinnou látkou fenpropidin so stop efektom na múčnatku a v T2 ElatusTM Era. V piatom variante bol v T1 opäť aplikovaný Amistar® Pecari® Pack a v T2 opäť ElatusTM Era. Ochranu klasov vo všetkých variantoch zabezpečil osvedčený fungicíd Magnello® (difenoconazole, tebuconazole) - špecialista proti klasovým fuzariózam v dávke jeden liter na hektár. Čistý porast bez burín až do konca udržali herbicídy Axial® 050 EC a Axial® One. Proti živočíšnym škodcom bol v pokuse aplikovaný insekticíd Karate® Zeon 5 CS.

VIERA UVÍROVÁ

FOTO – AUTORKA

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down