06.02.2024 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti ochrany slnečnice ročnej proti chorobám

Aj pri ochrane slnečnice ročnej proti chorobám by sme nemali zabúdať na zásady integrovanej ochrany rastlín, ktorá zahŕňa súbor preventívnych, biologických i chemických ochranných opatrení. Cieľom integrovanej ochrany nemá byť úplné zničenie škodlivého organizmu, ale zníženie jeho výskytu pod prah ekonomickej škodlivosti.

Preventívne opatrenia

K hlavným preventívnym (agrotechnickým) ochranným opatreniam patrí dodržiavanie osevných postupov a zaraďovanie slnečnice na rovnaký pozemok po období minimálne 4 – 5 rokov. Pri niektorých patogénnych organizmoch, ktoré prežívajú v pôde aj dlhšiu dobu (skleróciá huby Sclerotinia sclerotiorum, oospóry patogéna Plasmopara halstedii, mikroskleróciá húb Macrophomina phaseolina, Verticillium spp. ...), je však toto opatrenie nedostatočné. Dôležitá je likvidácia pozberových zvyškov. Vhodné je rozdrvenie rastlinných zvyškov na malé časti a ich následné zapravenie do pôdy, čím sa urýchli ich rozklad. Zvýšená mikrobiálna činnosť rozkladných mikroorganizmov pôsobí veľmi silne proti všetkým patogénnym organizmom, ktoré prežívajú na zvyškoch rastlín. Zaoraním napadnutých rastlinných zvyškov hlbšie do pôdy sa tiež zabráni hubám produkovať spóry, ktoré by mohli v ďalšom roku infikovať rastliny. Hlboké spracovanie pôdy má tiež podstatný vplyv na hospodárenie s vodou a na biologický život v pôde. Zvýšiť mikrobiálnu činnosť je možné zaoraním organickej hmoty (maštaľný hnoj, hnojovica, výpalky, cukrovarnícke rezky alebo iné mikrobiálne aktívne substráty). Významná je aj likvidácia burín, z ktorých mnohé môžu byť hostiteľmi rôznych patogénov slnečnice. Pestovať rezistentné prípadne tolerantné odrody slnečnice. Pestovanie odolných hybridov slnečnice a rezistentných genotypov slnečnice je základným opatrením na ochranu slnečnice proti patogénom Plasmopara halstedii (spôsobuje pleseň slnečnice) a Diaporthe helianthi (spôsobuje sivú škvrnitosť slnečnice alebo diaportovú rakovinu slnečnice). Používanie kvalitného, certifikovaného osiva by malo byť v súčasnosti samozrejmosťou.

Chemická ochrana

Je neoddeliteľnou súčasťou technológie pestovania slnečnice ročnej. Fungicídy by sa nemali používať paušálne, neodôvodnene a v nevhodných termínoch. K najrozšírenejším a najnebezpečnejším chorobám slnečnice, proti ktorým musíme každoročne uvažovať nad možnosťou fungicídnej ochrany, patria biela hniloba slnečnice a sivá škvrnitosť slnečnice. Okrem toho sú v zozname autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín uvedené aj fungicídy určené na ochranu slnečnice proti plesni sivej, alternáriovej i fómovej škvrnitosti.

Výber fungicídov by mal byť urobený najmä na základe poznatkov o výskyte jednotlivých hospodársky významných chorôb v danej oblasti, prípadne na konkrétnych pozemkoch v určitom podniku. Dôležitým faktorom je spektrum účinnosti fungicídov. Pri tomto výbere by sa do úvahy mali brať aj ďalšie skutočnosti (striedanie plodín, zastúpenie olejnín v osevnom postupe, zastúpenie plodín, na ktorých sa vyskytujú rovnaké choroby, silné zamorenie pôdy skleróciami, poškodenie rastlín ľadovcom a podobne).

Termín aplikácie

Z hľadiska dobrej účinnosti používaného fungicídneho prípravku je veľmi dôležitý aj termín jeho aplikácie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down