25.01.2021 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti prípravy pôdy a sejba jarných plodín

Technológia pestovania poľných plodín je veľmi komplexný proces vyžadujúci neustálu pozornosť. Je to proces, pri ktorom najsilnejšími faktormi sú podmienky pestovania, odroda (hybrid) a v neposlednom rade samotný pestovateľ. Podmienky pestovania každý rok stavajú pestovateľa do novej a novej situácie a zodpovedajú meniacemu sa klimatickému charakteru pestovateľských regiónov. Tomu sa prispôsobuje i samotná príprava pôdy a sejba, či už ozimných, ale v tomto čase, jarných plodín.

Hlavnou úlohou prípravy pôdy, nielen na jar, je regulácia vnútornej stavby pôdy, jej pórovitosti, objemovej hmotnosti, štruktúrnosti a iných pôdnych charakteristík, ktoré ovplyvňujú termodynamické vlastnosti, fyzikálne, chemické a biologické procesy v pôde a všetky pôdne režimy termodynamických podmienok v ornici a v rizosfére podľa požiadaviek rastlín (semien), ktoré chceme do vhodne pripravenej pôdy zasiať. Tým je daný i štruktúrny stav pôdy, ktorý je charakterizovaný vodostálymi agregátmi, priepustnosťou ornice a podorničia a schopnosťou viesť vodu a vzduch v aktívnom profile pôdy.

Predpoklady

Predpokladom úspešného pestovania jarných plodín, no nielen ich, sú vhodné pôdy, ktoré sú výhrevné a dobre prevzdušnené, so slabo kyslým až alkalickým pH. Za nevhodné považujeme pôdy kyslé, s vysokou hladinou podzemnej vody. Z pohľadu poveternostných podmienok je potreba dostatku zrážok.

Ak sme pôdu na jeseň zorali bez povrchovej úpravy oráčiny, len čo to vlhkostné pomery skoro na jar dovolia, ju upravíme smykmi, bránami, či smykobránami.

Ak pri predsejbovej príprave pôdy zabezpečíme dobrú prekyprenosť, koreňový systém ľahšie preniká až do podorničia a v prípade hydromorfných pôd dokáže lepšie čerpať vlahu aj z hlbších vrstiev pôdy. Pred sejbou je možné použiť kombinátor, ktorý pripraví optimálne sejbové lôžko a pôdu tak, aby sme dosiahli optimálnu drobnohrudkovitú štruktúru.

Optimálna pórovitosť v lôžku pre osivo by všeobecne mala byť 48 – 52 percent na pôdach hlinitých a 50 – 58 percent na pôdach ílovitých; vlhkosť sejbového lôžka 55 – 65 percent poľnej vodnej kapacity. Hustosiate obilniny potrebujú k vyklíčeniu 50 – 65percent vody vzhľadom k hmotnosti ich suchých semien, kukurica a konopa 44 percent, väčšina strukovín 88 – 107 percent, repa cukrová 120 – 130 percent, ďatelina lúčna 120 percent, lucerna siata 56 percent, repka 60 percent, a pod.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down