11.12.2018 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti zakladania krmív v chovoch HD

Zabezpečenie pravidelného zásobovania objemovými krmivami patrí takmer ku každodennej činnosti vo všetkých chovoch hovädzieho dobytka, ako aj niektorých ďalších skupín hospodárskych zvierat. V intenzívnych chovoch sa stretneme najmä so zakladaním a dávkovaním rôznych druhov konzervovaných objemových krmív doplnených o energeticky bohatšie komponenty. U menej výkonných stád sa často dávkuje iba trávna siláž (senáž), pričom okrem hmoty skladovanej v silážnych žľaboch, vežiach alebo vakoch sa tiež dávkuje hmota lisovaná spravidla do valcových balíkov.

K základným predpokladom dosiahnutia ekonomickej produkcie v chove dobytka patrí dodržiavanie požadovaných parametrov kŕmnej dávky. Aj z tohto dôvodu neustále stúpajú požiadavky na technické prostriedky používané na prípravu a distribúciu krmiva.

Najrozšírenejšou technikou v rámci tzv. mobilných technológií kŕmenia sa v posledných rokoch stali miešacie a kŕmne vozy (MKV), ktoré vedia pripraviť kŕmnu dávku zloženú z viacerých komponentov krmív. Podľa dostupných informačných zdrojov MKV zabezpečujú kŕmenie asi v 95% fariem. V súčasnosti sa však pri kŕmení hovädzieho dobytka využívajú aj rôzne iné spôsoby a technológie so širokou ponukou techniky od jednoduchých rozoberacích a zakladacích zariadení na valcové balíky, až po zložitejšie modely automatických zariadení s možnosťou dávkovania jadrových krmív. Okrem mobilných technológií kŕmenia sa tak už aj u nás objavujú rôzne poloautomatické, prípadne až automatické kŕmne technológie, ktoré sa od seba odlišujú najmä celkovým poňatím konštrukcie a miery automatizácie týchto technológií.

 

Mobilné technológie kŕmenia

 

Väčšina používaných mobilných technológií kŕmenia je založená na práci miešacích a kŕmnych vozov. Tie v súčasnosti predstavujú najdôležitejšiu skupinu mechanizačných prostriedkov, ktorá si už vydobyla pevné miesto v systémoch chovu hovädzieho dobytka. Sú to viacúčelové stroje schopné vykonávať viacero technologických operácií v rámci pracovného postupu prípravy a zakladania krmív do kŕmnych žľabov, resp. na kŕmne stoly.

V moderných chovoch hovädzieho dobytka je základom kŕmenia tzv. zmiešaná kŕmna dávka, ktorá je tvorená jedným, častejšie však viacerými komponentmi z kategórie objemových krmív a jedným, alebo viacerými komponentmi z kategórie jadrových a energetických krmív. S tým potom súvisí aj rozmanitosť konštrukčného riešenia MKV, nakoľko rôzne komponenty krmív si vyžadujú aj príslušnú konštrukčnú úpravu MKV (napr. rezacie ústrojenstvo pre rezanie sena alebo slamy).

Prípravu vyrovnanej zmiešanej kŕmnej dávky vo vnútri korby MKV zabezpečujú miešacie ústrojenstvá rozličnej konštrukcie. Presadzujú sa systémy s vertikálne uloženými závitovkami, ale v ponuke sú aj systémy so závitovkami uloženými horizontálne, systémy typu rotujúcich ramien alebo rotujúcich korieb, používané sú aj reťazové miešacie systémy, alebo systémy pracujúce na princípe vrhača. Každý z ponúkaných má svoje silné aj slabé stránky a ich prevažovanie v pracovnom procese miešania krmív závisí aj od ďalších nemenej dôležitých faktorov (napr. aj od systému nakladania jednotlivých komponentov kŕmnej dávky do korby MKV - vlastné plnenie, alebo externý systém plnenia). V najväčšom rozsahu sa v našich podmienkach stretneme s agregáciami MKV a traktorov, v celom rade chovov sa však presadili aj modely samohybných MKV a v niektorých podnikoch sa stretneme s riešením, kedy sa miešacia vaňa dodáva ako nadstavba pre nákladné automobily a návesy. Pokiaľ ide o ložný objem, v prípade ťahaných (návesných) modelov sa stretávame spravidla s objemami 5-20 m3, kedy pre malé chovy sa ponúkajú aj modely s objemami do 5 m3. Na druhej strane samohybné modely ponúkajú ložné objemy presahujúce 20 m3. Niektoré modely stacionárnych MKV, využívaných napr. ako miešarne substrátov pre bioplynové stanice, a taktiež výkonné návesné prevedenia MKV sa dodávajú s objemom asi 20-30 m3. Výkonnostiam jednotlivých mobilných modelov, hlavne ložnému objemu MKV a príkonu potrebnému na zamiešanie a dávkovanie krmiva, potom zodpovedajú aj požiadavky na príkon trakčných prostriedkov, s ktorými sa táto technika agreguje. To platí pre všetku techniku ​​využívanú pri kŕmení, teda pre miešacie aj zakladacie systémy. Požadovaný príkon pre mobilné varianty MKV je od 22 až 38 kW (30-50 k) až do 147 až 184 kW (200-250 k). Samohybné modely MKV sa dodávajú samozrejme s vlastným motorom s výkonom asi 110-147 kW (150-200 k.

S využitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down