13.10.2022 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MPRV: Agrorezort nebude v roku 2023 krátený o sumu 259.882.142 eur

      Bratislava 13. októbra (TASR) - V denníku Nový Čas sa tento týždeň objavila nesprávna interpretácia budúcoročného rozpočtu pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR).


      Keďže podľa grafiky spomínaného periodika si agrorezort pohorší „až o 260 miliónov EUR“, dovoľujeme si ponúknuť krátke vysvetlenie:
      Rezort pôdohospodárstva  je v oblasti čerpania prostriedkov EÚ a spolufinancovania špecifický tým, že roky 2021 a 2022 sú prechodnými rokmi, t. j.  k čerpaniu výdavkov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky dôjde až po 1. 1. 2023. Iné rozpočtové kapitoly už majú rozbehnuté čerpanie v rámci operačných programov programového obdobia 2021-2027, čo vyplýva z odlišnej legislatívy EÚ a zo systémov finančného riadenia pre štrukturálne fondy. Alokácie v rámci strategického plánu sú nižšie hlavne z toho dôvodu, že v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) SR budú v prvých rokoch realizované iba neprojektové opatrenia a pri projektových opatreniach budú najskôr vypísané výzvy, následne kontrolované projekty, pričom prvé čerpanie sa očakáva v roku 2024. To znamená, že celková alokácia zodpovedá rozpočtu, ktorý je daný Slovenskej republike Európskou komisiou.
      Časť pôdohospodárskych fondov, t. j. finančné prostriedky v rámci PRV SR 2014-2022 a osobitne sledované zdroje „EURI“ (zdroje určené na naštartovanie ekonomiky po koronakríze), sa riadia pravidlom „N+ 3“, to znamená, že nevyčerpané zdroje je možné čerpať do konca kalendárneho roka 2025.
      Program rozvoja vidieka SR 2014-2022 bude v roku 2023 financovaný nielen zo zdrojov schválených pre rok 2023, ale aj z prevodu prostriedkov doteraz nevyčerpaných zdrojov z predchádzajúcich období. Z uvedeného dôvodu oproti porovnateľnému obdobiu roku 2022 je celkový limit výdavkov na úrovni necelých 80 % z dôvodu nižšej medziročnej alokácie prostriedkov z poľnohospodárskych fondov EÚ v súvislosti s dočerpávaním prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 (na prostriedkoch EÚ ide o pokles v sume 222 299 203 eur, na spolufinancovaní pokles 53 185 534 eur).
      Naopak, limit výdavkov štátneho rozpočtu MPRV SR je oproti roku 2022 zvýšený o 13,70 % o rozpočtové prostriedky najmä v súvislosti s realizáciou pozemkových úprav.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down