27.05.2021 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MPRV: Investície agrorezortu za viac ako 330 miliónov eur sú na spadnutie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR je opäť bližšie k naplneniu avizovaných aj očakávaných výziev, na ktoré agrorezort upozorňoval ešte koncom marca 2021. V tejto fáze ide predovšetkým o verejnú diskusiu k návrhu základných parametrov pripravovaných výziev a návrhu bodovacích kritérií výziev až pre štyri podopatrenia (4.1, 4.2, 6.3. a 16.3). Celkovo ide o viac ako 330 miliónov eur, ktoré môžu v tomto balíku poľnohospodári získať.

BRATISLAVA. MPRV SR má výrazný záujem odkonzultovať výzvy s vysokou finančnou alokáciou s odbornou verejnosťou, najmä so zástupcami poľnohospodárov a potravinárov. Verejná konzultácia bude prebiehať prostredníctvom Národnej siete rozvoja vidieka SR, zverejnením oznamu na stránke NSRV SR, ako aj na stránke rezortu. Súbežne s verejnou konzultáciou prebehne aj konzultácia v Monitorovacom výbore PRV SR 2014 – 2020 (MV PRV SR 14-20), kde majú svoje zastúpenie hlavní socio-ekonomickí partneri PRV SR 2014-2020.
Na trvanie uvedených konzultácií je vyhradený dostatočne dlhý čas, a to 10 dní, aby organizácie a združenia v sektore pôdohospodárstva mali dostatok času na preskúmanie navrhnutých podmienok a kritérií. Po ukončení verejných konzultácií, ako aj konzultácii partnerov v MV PRV SR 14-20, budú do návrhu základných parametrov výzvy a návrhu bodovacích kritérií zapracované akceptované pripomienky a výsledok konzultácií bude zverejnený prostredníctvom webovej stránky Národnej siete rozvoja vidieka SR.  O výsledku konzultácie v MV PRV SR 2014-2020 budú členovia informovaní písomne. V prípade výzvy na podopatrenie 6.3 sa verejná konzultácia, ako aj následne konzultácia v Monitorovacom výbore PRV SR 2014 – 2020 už uskutočnila. MPRV SR v maximálnej možnej miere zohľadní a zapracováva predložené odborné pripomienky.
Následne budú návrhy výziev v súlade so zákonom predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu (CKO) na posúdenie. Po vydaní stanoviska CKO budú výzvy bezodkladne vyhlásené na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Predpokladaný termín je druhá polovica júna 2021. Potenciálni žiadatelia budú mať dostatok času na pripravenie a podanie projektov.
Agrorezort chce pri tejto príležitosť požiadať o porozumenie v dôsledku nedodržania avizovaného termínu. Zdržanie prípravy výziev bolo spôsobené z dôvodu zapracovania zmien EÚ legislatívy do PRV SR 2014 - 2020, ktorými sa zaviedlo prechodné obdobie. Alokácie na tieto výzvy sú v prevažnej miere z alokácií prechodného obdobia a taktiež aj viaceré podmienky výziev súvisia s uvedenými zmenami EÚ legislatívy (napr. ako osobitné zvýšenie intenzity pomoci). Pred vyhlásením výziev bolo potrebné získať stanovisko Európskej komisie, pretože v súčasnosti sú všetky zmeny PRV súvisiace so zavedením prechodného obdobia PRV v procese oficiálneho schvaľovania Európskou komisiou.

/tasr/

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down