17.05.2019 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mulčovacia technika a jej využitie

Mulčovače patria do kategórie techniky, ktorá nachádza veľmi široké uplatnenie nielen v poľnohospodárskych prevádzkach. Vzhľadom na skutočnosť, že mnoho podnikov a fariem zasahuje svojou činnosťou aj do oblastí lesníctva, vodného hospodárstva či komunálneho sektora, uplatnia svoju mulčovaciu techniku súčasne vo viacerých oblastiach.

Mulčovače sa v poľnohospodárstve využívajú najmä pri drvení pozberových zvyškov a pri likvidácii nedopaskov. Tieto činnosti sú spravidla doménou tzv. plošných modelov mulčovačov. Okrem plošných mulčovačov sú v poľnohospodárstve obľúbené aj bočné prevedenia, ktoré nachádzajú uplatnenie najmä pri likvidácii bujných porastov a náletových drevín okolo polí, lúk a pasienkov alebo na okrajoch poľných ciest. Práve bočné mulčovače potom nachádzajú uplatnenie aj v lesníctve a vodnom hospodárstve, pretože rad modelov podľa údajov výrobcov umožňuje likvidáciu náletových drevín s priemerom nad 100 mm. Medzi modely pre poľnohospodárstvo taktiež radíme aj techniku ​​pre rôzne druhy trvalých kultúr. Či už si vyberieme ktorýkoľvek z vyššie uvedených zástupcov mulčovacou techniky, stretneme sa so širokou ponukou príslušenstva, ktorá umožňuje prispôsobiť danú techniku ​​konkrétnym podmienkam. V širokom portfóliu početných výrobcov mulčovacej techniky sa stretávame s rôznymi výkonovými kategóriami, danými celkovým poňatím konštrukcie a tiež požiadavkami na príkon.

 

Základné konštrukčné riešenia mulčovačov

Súčasné typy mulčovačov možno na základe princípu práce pracovného ústrojenstva rozdeliť do dvoch základných skupín.

Prvú skupinu predstavujú mulčovače s vertikálnou osou rotácie, ktoré sú tvorené najčastejšie 1 – 3 rotormi, na ktorých sú voľne uchytené pracovné nástroje (nože, prípadne kladivká alebo reťaze). Pri otáčaní rotora okolo vertikálnej osi rotujúce nástroje vysokou obvodovou rýchlosťou narážajú na steblá rastlín, čím dôjde k odtrhnutiu stebla od koreňového systému. Odtrhnutá časť rastliny je vysokou rýchlosťou vrhaná na pevný kryt rotora, kde často bývajú umiestnené pevné protiostria, ktoré zabezpečujú jej dostatočné rozdrvenie. Po rozdrvení hmota padá voľným pádom na povrch ošetrovaného pozemku, alebo je ventilačným účinkom rotora dopravovaná do zásobníka umiestneného vzadu za rotorom. Takéto typy mulčovačov sú určené výhradne pre mulčovanie zelenej hmoty a sú bežne agregovateľné so štandardnými traktormi, resp. s malotraktormi.

Konštrukcia mulčovača s vertikálnou osou rotácie pracovných nástrojov má výhodu predovšetkým v celkovo nižšej hmotnosti stroja a nižšej spotrebe energie (o 40 až 50 %) v porovnaní so strojmi s horizontálnou osou rotácie pri rovnakom pracovnom zábere. Nevýhodou je zložitejšia konštrukcia v prípade potreby pracovného stroja s väčším pracovným záberom (potreba umiestnenia 2 – 3 rotorov na spoločnom ráme, alebo nosiči).

Druhou významnou skupinou sú mulčovače s horizontálnou osou rotácie, kde pracovným orgánom je horizontálne uložený robustný rotor, na ktorom sú otočne uchytené pracovné nástroje (nože alebo kladivká) rôzneho tvaru. Najčastejšie používanými pracovnými nástrojmi sú zahnuté nože, dvojité zahnuté nože, masívne kladivká s priamou hranou alebo masívne kladivká zubové. Na pevnom kryte rotora býva umiestnených niekoľko pevných protiostrí, za pomoci ktorých dôjde po odkosení k rozdrveniu materiálu. Pohon rotora je riešený od vývodového hriadeľa traktora, alebo za pomoci hydromotorov.

Mulčovače s horizontálnou osou rotácie sú riešené ako prípojné stroje, ktoré môžu byť na trojbodovom závese traktora nesené čelne alebo vzadu. Svojimi pracovnými orgánmi odrezávajú nadzemné časti rastlín, drvia ich a rozprestierajú rozdrvenú hmotu na povrchu pozemku. Pracovný záber mulčovačov môže byť rôzny, najčastejšie je daný šírkou medziradia trvalých porastov.

Výhodou tohto typu mulčovačov je možnosť pomerne rýchlej výmeny príslušných pracovných nástrojov, čím sa dá dosiahnuť napr. zvýšenie ich drviaceho účinku. Konštrukčné riešenie uvedeného typu mulčovačov (drvičov) umožňuje ich využívanie napr. aj pre drvenie drevnej hmoty (konáre, réva), ktorá zostane po reze uložená v medziradí trvalých porastov.
Vďaka tomu je možné dosiahnuť vyššieho ročného nasadenia takéhoto typu stroja. Výškové nastavenie otáčajúceho sa rotora s pracovnými nástrojmi je udržiavané pomocou oporných kolies, alebo oporného valca. U obidvoch skupín mulčovačov možno medzi požiadavky, ktoré sú kladené na ich prácu, zaradiť:

  • dokonalé rozdrvenie nadzemných častí rastlín,
  • možnosť jednoduchého nastavenia a dodržania pracovnej výšky rotora,
  • rovnomerné rozprestretie rozdrvenej hmoty po povrchu pozemku, alebo jej doprava do neseného zásobníka,
  • jednoduchá výmena pracovných nástrojov pre prevažujúci účel použitia stroja,
  • možnosť jednoduchého pripojenia k energetickému prostriedku a ľahká údržba

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down