15.05.2018 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mulčovanie ako agrotechnická metóda

Mulčovanie (nastieľanie) je agrotechnická metóda používaná v poľnohospodárstve a v záhradníctve. V poľnohospodárstve je mulčovanie termínom pre rovnomerné pokrytie celej plochy pozemku, na ktorom rástla zberaná plodina pozberovými zvyškami. Je to jeden zo spôsobov boja proti škodcom a burinám. Larvy a dospelé jedince škodcov sú v značnej miere mulčovacím strojom fyzicky ničené, alebo je ničené prostredie v ktorom prežívajú. Mulčovanie pozberových zvyškov má byť vykonané rovnomerne. Väčšina rozdrobenej fytomasy zostane na povrchu, ale časť ide aj do pôdneho profilu. Netreba pri tom zabúdať na dostatočnú zásobu dusíka v pôde, aplikáciu hnojovice, močovky, alebo digestátu po výrobe bioplynu. Tieto organické hnojivá sú bohatým zdrojom pohotového dusíka potrebného pri rozklade pozberových zvyškov s vysokým podielom celulózy. V opačnom prípade sa odoberá dusík z pôdy a môže chýbať pri vývine mladých porastov na začiatku vegetácie.

Dobrým riešením je aj pestovanie medziplodiny v medziporastovom období. Napríklad v  prípade zavčas zozbieraných skorých zemiakov a následnom rýchlom zapestovaní medziplodiny v dĺžke vegetácie dvoch mesiacov ostáva ešte stále priestor pre zasiatie ozimnej obilniny, minimálne s minimalizačnou technológiou. Ďalšou možnosťou je sejba do mulča vymŕzajúcej medziplodiny. Po zbere hlavnej plodiny sa pozemok podmietne. Po vzídení výmrvu a burín nasleduje znovu plytké prekyprenie pôdy alebo aplikácia neselektívneho herbicídu. Na plytkú prípravu pôdy pred sejbou medziplodiny sa používajú kompaktory. Za vymŕzajúcu medziplodinu možno považovať horčicu, ktoré však môžu v niektorých rokoch s miernou zimou aj prezimovať. Medziplodiny sa sejú najneskôr do polovice septembra, pretože potrebujú najmenej dva mesiace rastu do prvých mrazov. Zjari, ak plodina nevymrzne alebo je väčšie percento zaburinenia, je znovu možné pristúpiť k použitiu tanierových mulčovacích brán, alebo k  desikácii porastu.

Výhody mulčovania

Mulčovanie nastielaním určitej vrstvy organického materiálu, alebo pokrytie plochy fóliou či netkanou textíliou umožňuje minimalizovať (najmä chemickú) ochranu proti burinám (burina ťažšie prerastá mulčom), znižuje agrotechnické nároky na obrábanie pôdy a netvorí sa pôdny prísušok, nástielka zlepšuje vlahové pomery v blízkosti rastliny a zabraňuje erózii pôdy. Mulčovanie chráni korene plodín pred mrazmi a na jar pred horúčavou (a predčasným klíčením), zvyšuje sa obsah humusu pri rozklade organického mulča a neunikajú živiny vo forme plynov, zvyšuje sa mikrobiálna činnosť pôdy, zbierané plodiny (najmä ovocie, zelenina) sú čisté.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č. 20

Prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

                                                              Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down