Na dosah

Na začiatku polročného obdobia írskeho predsedníctva v Európskej únii si Simon Coveney, írsky minister poľnohospodárstva, ako jednu z hlavných priorít stanovil dosiahnutie dohody o novej Spoločnej poľnohospodárskej politike do konca júna 2013.

Je necelý týždeň do konca júna a trojstranné rokovania, takzvaný trialóg, medzi Európskou komisiou, Radou ministrov a Európskym parlamentom pokračujú ďalším spoločným stretnutím v Luxemburgu.
Aj keď všetky zainteresované inštitúcie majú eminentný záujem na tom, aby už podoba budúcej SPP bola konečná, dosiahnutie dohody medzi politikmi, zástupcami občanov EÚ a odborníkmi je veľmi náročné a dlhotrvajúce.
Hoci sa počas posledných osemnástich mesiacov urobil veľký pokrok vo vyjednávaniach a za posledný polrok sa dosiahlo mnoho čiastkových dohôd, najvýraznejšie názorové rozdiely sú stále v otázkach ozeleňovania, distribúcie dotácií pre poľnohospodárov vo vnútri členských štátov a ochrany trhu s cukrom.
„Prišiel čas na konečnú dohodu o budúcej podobe SPP. Európski roľníci a celý agropotravinársky sektor na ňu čakajú a verím, že ju máme na dosah,“ povedal S. Coveney.
MALVÍNA GONDOVÁ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *