03.08.2022 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na infraštruktúru v lesných ekosystémoch je vyčlenených 7,5 mil. eur

      Bratislava 3. augusta (TASR) - Na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch je vo výzve číslo 59 vyčlenených 7,5 milióna eur. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Žiadosti v rámci výzvy môžu žiadatelia posielať od 1. septembra do 31. októbra 2022. Minimálna výška oprávnených výdavkov je 10.000 eur, maximálna 350.000 eur.


      Finančné prostriedky sú určené napríklad na vybudovanie náučných a turistických chodníkov, cyklotrás, ktoré sú vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, pozorovateľne, vyhliadkové veže, mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy, značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás, odpočívadlá, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky.
      Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ŽoNFP), vrátane príloh, sa podľa PPA podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP zverejneného na portáli slovensko.sk.
      Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním, ako aj vo vlastníctve štátu.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down