29.10.2019 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na návšteve v prvotriednom českom podniku

Česká spoločnosť Rostěnice a.s patrí medzi tie najlepšie poľnohospodárske podniky v susednej Českej republike. Rozumné hospodárenie, ako na pôde, tak aj s financiami dáva tejto spoločnosti možnosti využiť dostupné finančné prostriedky na investície do moderných technológií, ktoré ju posúvajú neustále vpred. O tom, čím sa tento podnik zaoberá a aké technológie vo svojom hospodárení využíva sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Spoločnosť Rostěnice a.s., dostala meno podľa obce Rostěnice, v ktorej sídli. Táto česká spoločnosť hospodári momentálne na výmere 10 000 hektárov. Prevažnú časť jej produkcie tvorí rastlinná výroba, no nezabúda sa tu ani na tradičnú živočíšnu výrobu, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a dokonca tu nájdeme i malú pekáreň. História spoločnosti Rostěnice a.s. siaha do roku 1950, kedy boli v každej okolitej obci samostatné družstvá. Postupným zlučovaním týchto družstiev bol v roku 1976 vytvorený jeden podnik s výmerou 5 500 ha. V roku 1996 prešlo družstvo transformáciou na akciovú spoločnosť a postupne prevzalo pod svoje krídla Školní statek vo Vyškově, Osev Slavkov a v roku 2016 poľnohospodársky podnik Agria a.s. Nížkovice s výmerou 2000 ha. V súčasnosti hospodári holding spoločností Rostěnice a.s. na výmere 10 000 ha v katastroch 24 obcí. Spoločnosť sa už zhruba 20 rokov snaží uplatňovať bezorbové spracovanie pôdy, čím zabraňuje veternej a vodnej erózii a stará sa o zadržiavanie vody v pôde. To podľa zástupcov spoločnosti vedie k úspore nákladov a vyššej produktivite. Na troch strediskách, ktorými sú Rostěnice, Komořany a Slavkov u Brna nachádza prácu zhruba 100 zamestnancov. Najvzdialenejšie parcely podniku sú od seba vzdušnou čiarou vzdialené 50 km. Podnik je opticky rozdelený na dve divízie (Rostěnice a Slavkov). Pôdne typy v oblasti sú černozem a hnedozem na miernych až svahovitých pozemkoch. Priemerná ročná teplota 8,8 °C a priemerný úhrn zrážok 400 – 550 mm.

Čo nájdeme na poliach v Rostěnicích?

Spoločnosť nám počas jej návštevy predstavil predseda predstavenstva, Ing. Vítězslav Navrátil. Nosnou plodinou, ktorá sa najčastejšie objavuje v osevnom pláne spoločnosti je sladovnícky jačmeň, ktorý pestujú v okolí Rostěnic na výmere 3 300 ha (33% celkovej plochy) s priemernou úrodou 6,5 t/ha. Druhou v poradí bola v osevnom pláne ešte donedávna repka ozimná, ktorú tu pestovali na výmere 2 000 ha. Podľa predsedu predstavenstva však v tento pestovateľský rok viac ako polovica zasiatej repky vyjde na zmar, a to najmä kvôli premnoženiu hraboša poľného. Priemerný výnos, ktorý bol po minulé roky na úrovni 4,0 t z hektára tak zrejme nebude dosiahnutý a v budúcnosti sa plánuje rozšírenie plôch sladovníckeho jačmeňa. „V dôsledku tohto výskytu tu bola už teraz znížená výmera pšenice ozimnej z 2 000 ha na 1 500 ha a spolu s 1 000 ha repky, ktorá je zničená bude vysiatych v roku 2020 o 1 500 ha viac jarín,“ uviedol predseda predstavenstva. Podnik sa tak musí na jar technicky dostatočne vybaviť, aby zabezpečil splnenie prác v požadovanej kvalite a čase. Rostěnice a.s. okrem týchto dvoch plodín pestujú kukuricu na zrno na výmere 1 100 ha, kukuricu na siláž určenú pre bioplynové stanicu na výmere 900 ha, jačmeň jarný sladovnícky na výmere 400 ha, sóju na 150 ha a hrach siaty kŕmny na 150 ha. Pri takto veľkých výmerách pestovaných plodín musí podnik disponovať i dostatočnou skladovacou kapacitou. Preto tu nájdeme silá s celkovou kapacitou 67 000 t (Rostěnice 20 000 t, Komořany 15 000 t a Slavkov u Brna 32 000 t). Okrem týchto síl nájdeme na stredisku i hangárové sklady s aktívnym vetraním, ktoré majú kapacitu 10 000 t. Samozrejmosťou je použitie moderných sušiarní s výkonom 100 t/h pri sušení na desaťpercentnú vlhkosť, ktoré sú využívané predovšetkým na sušenie kukurice. Na stredisku Rostěnice využívajú tieto sušiarne teplo vyrábané bioplynovou stanicou, takže pracujú skutočne veľmi hospodárne. Dopravné cesty pozberovej linky v Rostěnicích (ktorých rekonštrukcia bola realizovaná pred troma rokmi) majú kapacitu 250 t/h.

Viac sa dočítate už zajtra v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down