Na polia iba s výkonným a moderným vybavením

V oblasti Košickej kotliny, južne od metropoly východného Slovenska, mesta Košice, obhospodaruje výmeru zhruba osemtisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy spoločnosť ASTOM 4PS, zastrešujúca mechanizačne viaceré podniky prvovýroby.

RN Reportáž

Pomerene rozsiahli chotár s výmerou prevyšujúcou rozlohu osemtisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy pozostáva z väčšej časti zo scelených pôdnych celkov s výmerou sto a viac hektárov. Jeho lokalizácia sa tiahne naprieč katastrami obcí Valaliky, Haniská, Geča, Čaňa, Polov, Sokoľany Grajciar, Veľká Ida a ďalšími, južne od Košíc. Hospodárenie je zamerané predovšetkým na rastlinnú prvovýrobu, predaj osív a produkciu technických plodín určených pre spracovanie v bio-plynových staniciach. Poľná produkcia je realizovaná prostredníctvom štyroch  podnikov prvovýroby, MOLD trade, MOLD trade GROUP, AGRO Valaliky a AGRO Valaliky GROUP. Z celkovej výmery, ktorá činí viac ako 8000 ha poľnohospodárskej pôdy, tvorí orná pôdy zhruba 6500 ha, do tisíc hektárov sú nevyužívané pôdy ležiace úhorom, trvalé trávne porasty spoločne s krmovinami na ornej pôde dopĺňajú ostávajúcu časť obhospodarovanej výmery. „Vyššia výmera ponúka na jeden strane scelenejšie parcely, avšak  na druhej strane je to aj o rôznorodosti typov a druhov pôd. Dôsledkom sú pomerne heterogénne pôdy, s výskytom stredne ťažkých až ťažkých pôd, ako aj piesčitých pôd, ktoré v našom prípade nájdeme v okolí rieky Hornád. Venujeme sa pestovaniu väčšiny tržných plodín, ako je napríklad repka olejná, jačmeň, pšenica, kde sú to tak tvrdé, ako aj klasické odrody. V poslednom období sa pomerne intenzívne venujeme pestovaniu hybridných jačmeňov. K ďalším významným plodinám, ktoré sa nám osvedčili, by som zaradil jarnú pšenicu. Ďalej každoročne vysievame kukuricu, slnečnicu a sóju. V sumáre zahŕňa osevný plán všetky významné poľné plodiny,“ opísal zloženie rastlinnej produkcie Ing. Pavol Majerčák, konateľ spoločnosti ASTOM 4PS.

celý článok v RN č. 8

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *