Na prahu otvorenia 13. ročníka Celoslovenských dní poľa

V dňoch 4. a 5. júna 2024 tentoraz vo Dvoroch nad Žitavou sa uskutoční v poradí 13. ročník  Celoslovenských dní poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.  Návštevníci podujatia z radov odbornej, ale aj laickej verejnosti sa budú môcť oboznámiť s najmodernejšími technológiami poľnohospodárskej prvovýroby,  vzhliadnuť rekordný počet plodín a ich odrôd, pokusy vo výžive a ochrane rastlín a špičkovú poľnohospodársku techniku. Na hodnotenie predchádzajúcich ročníkov výstavy a prípravu jej 13. ročníka, sme sa opýtali hlavných organizátorov - Ing. Martina Sedláčka, riaditeľa spoločnosti Profi Press – vydávajúcej týždenník Roľnícke noviny, Ing. Jozefa Slamu, predsedu predstavenstva Združenia agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou a Ing. Petra Hudeca – hlavného manažéra Celoslovenských dní poľa.

Celoslovenské dni poľa sa tento rok konajú vo Dvoroch nad Žitavou, kde pred 13 rokmi začali písať svoju históriu. Uzatvoril sa tým kruh realizačných miest výstavy – Oponice, Dolná Krupá a Selice. Ako hodnotíte tento koncept výstavy?

M. Sedláček: To, že sa Celoslovenské dni poľa uskutočnia každý rok na inom mieste Slovenska, považujem pre výstavu, pre jej vystavovateľov a pre jej návštevníkov za jednoznačne prínosné. Agronómovia a pestovatelia tým majú možnosť vidieť odrody poľnohospodárskych plodín a ostatné pokusy na inom poli, na inej pôde, v iných, alebo čiastočne iných pôdno-klimatických podmienkach, jednoducho na inom mieste. Tradícia jedného miesta je jedna vec, ale obrátenou mincou tradície je streotyp, preto považujem rotáciu výstavy za dobrý nápad. Možno to dosiahnuť len vďaka partnerom a podnikom, ktoré nám pomôžu výstavu na svojich pozemkoch usporiadať a tými sú AGRO Divízia s. r. o. Selice, PD Dolná Krupá, Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Oponiciach a v tomto roku Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou.

Hostiteľom 13. ročníka výstavy je v tomto roku Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Prečo ste sa opätovne rozhodli byť spoluorganizátorom tejto najväčšej poľnohospodárskej výstavy na Slovensku?

J. Slama: Táto výstava má na našom podniku vybudovanú tradíciu, keďže jej deväť ročníkov sa konalo v Dvoroch nad Žitavou, tento rok je pre nás desiaty. Preto nás nesmierne teší, že sa opäť staneme centrom stretnutia poľnohospodárov z celého Slovenska. Pre nás poľnohospodárov má výstava veľký zmysel a význam, z hľadiska rekordného počtu odrodových, chemických a na výživu zameraných pokusov, predstavenia nových technológií, a modernej poľnohospodárskej techniky, ako aj hodnotného odborného programu, ktorý poľnohospodárom prináša množstvo podnetných informácií, to všetko na jednom mieste. 

Napriek tomu, že sme v minulosti predstavili Váš podnik, predsa len ako sa Vám dnes darí, čomu sa vo výrobe venujete?

J. Slama: Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou hospodári na výmere zhruba 5-tisíc hektárov ornej pôdy. V rámci rastlinnej výroby sa venujeme pestovaniu repky olejnej na výmere 800 hektárov, pšenice ozimnej na výmere 1200 hektárov, jačmeňa ozimného na 400 hektároch, plus na 200 až 300 hektároch pestujeme jačmeň jarný. Okrem toho pestujeme aj cukrovú repu – avšak v tomto roku na nižšej výmere ako po iné roky, na 270 hektároch. Zo špeciálnych plodín pestujeme na 50 hektároch kukuricu na osivo a na 200 hektároch tekvice. Taktiež zrnovú a pre potreby živočíšnej výroby silážnu kukuricu každoročne na výmere okolo 800 až 1000 hektárov. Ďalej máme na viac ako 200 hektároch množiteľské porasty ďateliny purpurovej a ovsa hrebienkatého. Pestujeme tiež sóju na 150 hektároch. Z olejnín, okrem repky olejnej aj slnečnicu ročnú. Aktuálny počet zamestnancov v našom podniku je 38.

Aké boli podmienky pre prípravu pokusov, ktoré tvoria veľkú časť výstavy?

P. Hudec: Parcela, ktorej výber mal na starosti podnik, je jedna z tých, kde sa výstava konala v minulých rokoch. Je veľmi dobre prístupná, z hľadiska kvality pôdy jedna z najbonitnejších a ideálna pre prípravu a konanie takejto rozsiahlej odbornej akcie. Po základnej príprave pôdy sme začiatkom septembra vysiali odrody ozimnej repky, rôzne druhy tráv, ďatelinovín a ich zmesí. Podmienky prostredia boli v čase sejby priaznivé. Ozimné obilniny boli vysiate 21. októbra 2023. Po dosiatí nastúpili dažde, ktoré pretrvali až do jari. Sme preto radi, že sme porasty ozimín stihli založiť. Trávne ulice sa pre daždivé počasie siali až na jar. Herbicídne ošetrovanie repiek sme na jeseň pre rozmočenú pôdu robili ručným postrekovačom. Ozimné obilniny sme herbicídne ošetrovali až na jar a to aj z dôvodu, že vzchádzanie ozimných burín nebolo významné. Vďaka zrážkam po sejbe oziminy veľmi dobre povzchádzali, zapojili sa a prezimovali v štádiu na začiatku odnožovania. Keďže zima bola mierna a zvlášť február nadpriemerne teplý, odnožovanie porastov prebiehalo počas celej zimy, na jar vstupovali do vegetácie vo veľmi dobrom kondičnom stave.

Tohtoročná jar bola výrazne poznamenaná nadpriemernými zrážkovými úhrnmi, ako ste zvládli prípravu pokusov s jarinami?

P. Hudec: Počas prvých troch mesiacov tohto roka spadlo nadpriemerné množstvo zrážok, čo čiastočne ovplyvnilo zakladanie porastov jarín. Striedali sa teplé a chladné obdobia s mrazmi v prvej dekáde apríla.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down