29.07.2014 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na skleníky a sady ide 15 miliónov eur

Na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu skleníkov a fóliovníkov, vrátane investícií do technológie a strojového vybavenia, je určených 15 miliónov eur, z toho pre oblasti mimo bratislavského kraja je vyčlenených 14 miliónov eur a milión eur pre Bratislavský kraj. Na jeden projekt môže samostatne hospodáriaci roľník alebo agropodnik dostať minimálne 3000 eur a maximálne 1,5 milióna eur.

      BRATISLAVA. Výzvu uverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), na ktorú treba kompletnú žiadosť s projektom a povinnými prílohami doručiť v termíne od 11. 8. do 19. 9. 2014. Finančné prostriedky z fondov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu SR sa ešte dočerpávajú z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, určené sú pre opatrenie Modernizácia fariem.
      Podpora je určená aj na rekonštrukciu, či modernizáciu ovocných sadov a plantáží, vrátane technológie a strojového vybavenia, na výstavbu objektov, vrátane technológie na uskladnenie a pozberovú úpravu ovocia, zeleniny, hrozna, liečivých rastlín a konzumných zemiakov. Tiež na modernizáciu strojového vybavenia. Podporovať sa bude aj strojné vybavenie na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, ale aj výstavba, rekonštrukcia, modernizácia objektov vrátane technológie slúžiacich na uskladnenie a pozberovú úpravu produktov ostatnej rastlinnej výroby.
      V znevýhodnených oblastiach mimo bratislavského kraja môže agropodnikateľ dostať až 50 % z oprávnených nákladov, zvyšok musí vykryť z vlastných zdrojov. Ostatní môžu dostať 40 % z oprávnených výdavkov, pričom minimálne 60 % musia uhradiť z vlastných zdrojov.
      Žiadateľ si môže uplatňovať zvýšenú sadzbu podpory v znevýhodnených oblastiach v prípade, ak nadpolovičnou výmerou (viac ako 50 % výmery evidovanej v SAPS - schéme na jednotnú platbu na plochu v roku 2013) hospodáril na poľnohospodárskej pôde v znevýhodnených oblastiach nezávisle od toho, či realizuje stavebnú investíciu a či je predmetom projektu obstaranie alebo modernizácia technického alebo technologického vybavenia.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down