Na Slovensku sa platí vyššia DPH za múku než v Česku, Maďarsku a Poľsku

Na Slovensku si aj v budúcom roku spotrebitelia priplatia 20-% daň z pridanej hodnoty (DPH) za múku, keďže tá medzi daňovo zvýhodnené základné potraviny patriť nebude. V porovnaní s priamou konkurenciou, teda Českom, Poľskom a Maďarskom má SR najvyššiu DPH. Upozornila na to Slovenská spoločnosť mlynárov (SSM), podľa ktorej mlynský výrobný odbor zaznamenáva aj každoročný pokles produkcie pšeničných a ražných múk na Slovensku. Pripisuje to zvyšujúcemu sa dovozu mrazeným pekárenských výrobkov, ale aj klesajúcej spotrebe múky.

BRATISLAVA. „Slovenský agrokomplex by mal udržať a podľa možnosti zvyšovať produkciu mlynského priemyslu, udržať podiel mlynských výrobkov na domácom trhu a podľa možnosti zvyšovať aktívne saldo zahraničného obchodu. V súvislosti s radikálnym útlmom živočíšnej výroby je jednou z ciest ako riešiť potravinovú sebestačnosť Slovenska ďalšia modernizácia priemyslu,“ povedal TASR predseda SSM Peter Močko.

Za posledné roky sa prejavuje tendencia poklesu výroby pšeničných a ražných múk v SR. Keď v roku 2011 sa vyrobilo 433.990 ton pšeničnej múky a 31.244 ton ražnej múky, v roku 2014 to bolo len 349.770 ton pšeničnej múky a 19.096 ton ražnej múky. Močko pozitívne zhodnotil aktívne saldo zahraničného obchodu mlynských výrobkov, ktoré vlani u pšeničnej múky a múky zo súraže predstavovalo 35.1425 ton.

Mlynský priemysel sa naďalej významnou mierou podieľa na zhodnocovaní domácej produkcie obilnín, keď v posledných piatich hospodárskych rokoch sa v mlynoch SR spracovalo od 22 % do 44 % z domácej produkcie pšenice v závislosti od výšky úrody. Mlynský výrobný odbor má 3,8-% podiel na celkovej výrobe potravinárskeho priemyslu. Na modernizáciu technológií, skladov, výrobných objektov a laboratórií, ako aj na výpočtovú techniku, vrátane programového vybavenia, bolo z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v sektorovom zameraní na projekty obilniny a produkty mlynského priemyslu schválených desať projektov s celkovým schváleným príspevkom 15,6 milióna eur. Čerpanie prostriedkov bolo podľa SSM významnou pomocou, keďže výrobné technológie boli zastarané a sektor nemá na ďalšie investície dostatok vlastných prostriedkov.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *