02.04.2013 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na SPU ocenili najlepších pedagógov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre už tradične pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca oceňuje pedagógov, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj a dobré meno. Na návrh dekanov jednotlivých fakúlt a vedenia SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal ďakovný list 14 pracovníkom.

Odmenení boli za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, za inovatívny prístup vo vzdelávaní, reprezentáciu SPU v zahraničí, bohatú publikačnú činnosť či úspešnosť v získavaní projektov. Väčšina z nich sú významné pedagogické osobnosti uznávané na celonárodnej a medzinárodnej a pre ich prácu je charakteristická schopnosť spájať teoretické poznatky s praktickou aplikáciou. Počas svojho pôsobenia vychovali celé generácie absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rámci rezortu pôdohospodárstva a potravinárstva, ale aj mimo neho.

Z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov bol ocenený prof. Ing. Otto Ložek, CSc., a doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva doc. RNDr. Dana Urminská, CSc., a prof. RNDr. Alena  Vollmannová, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu Ing. Zuzana Korcová  a RNDr. Kvetoslava Rúsková, z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., a  doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva prof. Ing. Anna Streďanská, PhD., a prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., z Technickej fakulty prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD., a doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.  Na návrh rektora SPU bola ocenená PhDr. Ľubica Jedličková, PhD., a Ing. Peter Brezovský, PhD.

Prof. Peter Bielik poďakoval oceneným za ich doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za všetko prospešné, čo urobili pre vzdelanie a výchovu na poli SPU, a tým aj pre slovenskú spoločnosť. V mene celého vedenia univerzity im zaželal veľa zdravia, energie,  trpezlivosti a odhodlania venovať sa študentom, ako aj veľa úcty za napĺňanie pre budúcnosť našej krajiny rozhodujúcej úlohy, akou je vzdelávanie dorastajúcich generácií.

(spu)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down