12.06.2014 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na trhových miestach v obciach sa bude môcť predávať len s oprávnením

Na trhových miestach budú môcť od 1. júla predávať výrobky a poskytovať služby len osoby s podnikateľským oprávnením. Pokiaľ niekto bude predávať rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plody, bude musieť preukázať vlastníctvo, nájom alebo obdobný vzťah k pozemku, kde túto činnosť vykonáva. Vlastné použité výrobky sa budú môcť predávať len v primeranom množstve.

BRATISLAVA.  "Od 1. júla sa na Slovensku spresnia podmienky predaja na trhových miestach, ktoré zriaďuje obec alebo iná osoba, ktorej obec na zriadenie trhového miesta vydala povolenie," informovala hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková.
      Predajca výrobkov a poskytovateľ služieb musí byť držiteľom povolenia na predaj a poskytovanie služieb, ktoré mu vydá obec. Základom je požiadať o vydanie povolenia, k žiadosti pripojiť požadované prílohy a splniť zákonom stanovené podmienky.
      "Novela reagovala na vývoj v praxi a zabezpečila spoľahlivejší výklad podmienok zriadenia trhových miest. Vymedzila aj požiadavky na obsah žiadosti o povolenie predaja," doplnila vedúca komunikačného oddelenia Ministerstva hospodárstva (MH) SR Dagmar Hlavatá.
      Na trhovisku, tržnici alebo príležitostnom trhu je predajca výrobkov a poskytovateľ služby povinný dodržiavať trhový poriadok a riadiť sa podmienkami, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať. Zároveň musí rešpektovať zákaz predaja niektorých druhov tovaru, napríklad pyrotechniky, tabakových výrobkov, liehovín, destilátov, liekov, autosúčiastok, chránených živočíchov a rastlín.
      Predávajúci podľa novely musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak chce predávať huby. Novela určila tiež, že elektrotechnické výrobky napájané z elektrickej siete sa môžu predávať len tam, kde je možné takýto výrobok odskúšať. V záujme ochrany spotrebiteľa pred nekvalitným tovarom sa obmedzil aj predaj športových potrieb.
      Novela zdôraznila tiež postavenie orgánov úradnej kontroly potravín a začlenila ich priamo medzi doterajšie orgány dozoru, teda Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) a obce. Podľa Hlavatej sa tým sleduje zvýšenie operatívnosti kontroly. "Vzájomná súčinnosť kontrolných orgánov zvýši efektivitu ich činnosti. Novela spresnila postup a podmienky a tiež prípady zákazu predaja."
      Za porušenie povinností môže orgán dozoru uložiť pokutu až do výšky 17.000 eur. "Súčasne má obec právo zrušiť povolenie na predaj predávajúcemu, ktorý opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona," dodala Hlavatá.
(tasr)      

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down