27.09.2022 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na výstave Agrokomplex opäť zbierali ocenenia

Na 47. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2022 sa opäť úspešne prezentovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej NPPC) spolu so špecializovanými výskumnými ústavmi, ktoré patria do jeho pôsobnosti. Výsledky práce odborníkov z NPPC boli ocenené Zlatými kosákmi.

Napriek tomu, že od výstavy Agrokomplex uplynul  mesiac, predsa len práca vedy a výskumu v oblasti poľnohospodárstva a výroby potravín má oveľa širšie časové dimenzie a práve o nej ako aj o výsledkoch práce ocenenej Zlatými kosákmi sme sa porozprávali s Ing. Martinom Polovkom, PhD., generálnym riaditeľom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. 

Ako hodnotíte účasť NPPC na tak tradičnej výstave akou je Agrokomplex?

Ing. M. Polovka, PhD.: Výstava Agrokomplex reflektuje samotné poslanie Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a to je výskum a vývoj zameraný na široké oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a potravinárstva, poskytovanie komplexných služieb a poradenstva, od pôdy, cez inovatívne technológie zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu s vyústením až po potraviny. Napr. konkrétnemu klientovi vieme pomôcť a poradiť aj s ekonomickými bilanciami, t. j. ktorá komodita, resp. oblasť záujmu je preňho perspektívna. 

Podstatou práce NPPC je účasť na národných a medzinárodných projektoch – predstavte niektoré z nich.

Ing. M. Polovka, PhD.: V rámci našej expozície sumarizujeme výsledky práce, návštevníkom podujatia predstavujeme národné a medzinárodné projekty, do ktorých sme zapojení. V medzinárodných projektoch spolupracujeme s našimi partnerskými organizáciami v zahraničí. Sú zamerané na hľadanie nových inovatívnych riešení uplatniteľných v prvovýrobe, napr. v kontexte klimatickej zmeny, či degradácie pôdy. Jedným z našich významných a aktuálne riešených projektov je projekt SmartFarm, ktorého predmetom je výskum a vývoj zameraný na koncept inteligentného farmárstva a agropotravinárskej produkcie v súvislosti s výzvami do budúcnosti. Je to projekt, ktorý je už od podstaty postavený na spolupráci s praxou, s firmami pôsobiacimi v agropotravinárstve, taktiež s akademickým prostredím. Cieľom tohto projektu je priniesť také výsledky, ktoré poľnohospodárska prax bude môcť využiť, či už v podobe nových technologických postupov v obrábaní pôdy, priniesť nové odrody s požadovanými vlastnosťami, čo v konečnom dôsledku má vyústenie v podobe nových potravinárskych výrobkov, ktoré sú kvalitnejšie, stabilnejšie, nutrične hodnotné. 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down