Na výstave OMÉK malo zastúpenie aj Slovensko

V dňoch 19. až 24. septembra 2017 sa v Budapešti uskutočnila v poradí už 78. výstava OMÉK (Národná poľnohospodárska a potravinárska výstava). Čestným hosťom tohtoročnej výstavy bolo Japonsko.

BUDAPEŠŤ. Medzi ciele tohtoročnej výstavy OMÉK patrilo predstavenie poľnohospodárstva, založeného na zavedení moderných a účinných ekologických podnikov, rodinných fariem, malých a samostatne hospodáriacich poľnohospodárov. Na OMÉk-u dostali možnosť prezentovať sa prihraničné združenia a poľnohospodári z Rumunska, Srbska, Chorvátska, Slovinska, Ukrajiny a zo Slovenska. Súčasne mali možnosť nadviazať kontakty s podnikateľmi i s návštevníkmi, pôsobiacimi v poľnohospodárstve a potravinárstve.

Slovenskú republiku na výstave zastupovala Agrárna komora Slovenska (AKS) v spoluúčasti s Pemak, s.r.o., a Gazda PT v spoločnej expozícii s názvom Poklady Karpatskej kotliny spolu s ostatnými krajinami tejto oblasti.

Prvý deň bol vyhradený pre odbornú verejnosť; vtedy boli na výstave prítomní mnohí poľnohospodárski výrobcovia a spoločnosti, orientované na spracovanie potravín, rovnako ako viacero popredných zástupcov tejto profesie.

V ten istý deň navštívil stánok Agrárnej komory Slovenska aj maďarský minister poľnohospodárstva Dr. Sándor Fazekas, s ktorým mali zástupcovia komory možnosť viesť zaujímavú debatu o pripravovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ.

Pre návštevníkov otvorila výstava svoje brány v stredu, 20. septembra 2017, kedy sa konalo aj oficiálne otvorenie výstavy. Zúčastnila sa na ňom aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorá vyjadrila radosť z reprezentácie Slovenska na vysokej úrovni.

Agrárna komora Slovenska zabezpečila pre svojich členov autobusovú dopravu spolu s voľnou vstupenkou. Okrem členov komory navštívilo výstavu aj veľa ďalších záujemcov zo Slovenska. Popri prehliadke výstavy sa záujemcovia mali možnosť zúčastniť sa na odborných konferenciách a na kultúrnom programe.

Predsedníčka AKS Helena Patasiová bola pozvaná ako prednášateľ na konferenciu s názvom Ženy pre budúcnosť; prednášala na tému Situácia žien v slovenskom poľnohospodárstve.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *