15.12.2017 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú možnosť si ich udržať

Ak náhradní užívatelia pozemkov spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku.

BRATISLAVA. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené. Uviedla to na tlačovej konferencii vicepremiérka a šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriela Matečná (nominantka SNS) za účasti riaditeľa pozemkového odboru MPRV SR Andreja Vašeka.       "Všetci tí, ktorí majú pridelené náhradné pozemky, ich majú pridelené na základe rozhodnutia. Ľudia, ktorým boli pridelené náhradné pozemky a chcú pozemky naďalej užívať, majú po zmene zákona povinnosť na okresnom úrade, na pozemkovom odbore, podať žiadosť o obnovu konania pre užívanie náhradných pozemkov," priblížila Matečná.       Pripomenula, že náhradné pozemky boli v 90. rokoch pridelené viac ako 100.000 občanom. V rokoch 1991 až 2007 bolo vyčlenených viac ako 318.000 pozemkov v celkovej výmere 341.000 hektárov (ha). Viac ako polovica zo všetkých vyčlenených náhradných pozemkov bola v okresoch Levice, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Komárno a Rimavská Sobota.       V návrhu musí podľa nej podávajúci uviesť názov katastrálneho územia, doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania, označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku. Prílohou návrhu má byť zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu, a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na tieto pozemky. Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok.       "Návrh musí spĺňať päť podmienok. Navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca. Doterajšie rozhodnutie podľa paragrafu 15 zákona 330 z roku 1991 k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné. Navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu. Náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne. Náhradný pozemok je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom," vysvetlil Vašek.       Návrh podľa neho podáva žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah. Bližšie informácie poskytnú žiadateľom pracovníci týchto odborov na jednotlivých okresných úradoch.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Komentáře k článku

  1. Otvárajú osie hniezdo
    Aj dobrý úmysel môže mať niekedy katastrofálne následky. Takto sa javí rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva SR o obnove nájomných vzťahov užívateľov pôdy cudzích vlastníkov, ktoré treba ukončiť v nesplniteľnom termíne do 28. februára 2018. Nepodaním žiadosti do daného termín užívanie náhradného pozemku zanikne. Čo bude s družstvami, agrofirmami a súkromnými agropodnikateľmi, ktorí dnes hospodária na ucelených lánoch so stovkami miniparcel cudzích vlastníkov často v spoluvlastníctve majetkovo nevysporiadaných, neznámych a duplicitne zapísaných vlastníkov, zomrelých bez ukončenia dedičských konaní, vycestovaných v zahraničí? Kto od nich získa hodnoverné doklady? Vie si niekto z navrhovateľov tohto nariadenia predstaviť, ako budú naši roľníci, premenovaní na farmárov, hospodáriť s modernou technikou na rozdrobených lánoch polí medzi malými kúskami neobrobenej pôdy? Všetko žiada postupnosť tak ako sme robili Register obnovenej evidencie pozemkov a následne pozemkové úpravy. Ani tie nie sú ešte všade dokončené a začíname dalšiu „hurá akciu“ ktorá však môže mať nedozierne následky na produkciu potravinárskych výrobkov. Je ešte čas zvážiť plusy a mínusy takéhoto závažného rozhodnutia.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down