24.11.2011 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nakoniec predsa len našli spoločnú reč

Zjednodušenie predaja kvalitných domácich potravín spotrebiteľom, ale aj ekonomický prínos pre poľnohospodárstvo a celý vidiek by mali priniesť nariadenia vlády upravujúce takzvaný priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, ktoré vstúpili do platnosti od 1. novembra tohto roku.

Reč je o Nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam, a Nariadení vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Tieto nariadenia nahradili doterajšiu legislatívu, ktorá upravovala takzvaný predaj z dvora.

Bude to pomoc?

V porovnaní s ním pritom nové nariadenia prinášajú pre prvovýrobcov viacero výhod – napríklad výrazné rozšírenie sortimentu, ktorý môžu predávať priamo spotrebiteľom, ale rozširuje sa aj okruh spotrebiteľov a navyše, tento predaj už nie je viazaný len na „dvor“ prvovýrobcu. Základnou podmienkou však ostáva, že musí ísť výlučne o produkty, ktoré si prvovýrobca sám dopestoval či dochoval.
Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon, pre ktorého je priamy predaj jednou z priorít už od nástupu do funkcie, sa viackrát nechal počuť, že práve priamy predaj by mal „významne pomôcť našim poľnohospodárom presadiť sa v konkurencii a dať novú dimenziu a nové pracovné miesta vidieku“.
Teraz, pár dní po nadobudnutí účinnosti uvedených nariadení, sa minister ešte do hodnotenia nepúšťa. „Zatiaľ je príliš skoro na komplexné hodnotenie programu, keďže nariadenia vstúpili do platnosti len 1. novembra 2011. Jednou zo súčasných priorít ministerstva je kvalitné zavedenie, mediálna a odborná prezentácia priameho predaja medzi laickou i odbornou verejnosťou,“ povedal nám hovorca rezortu pôdohospodárstva Juraj Kadáš.

Presadili si svoje

A ako hodnotia tento program tí, ktorých sa bezprostredne týka, teda samotní prvovýrobcovia? Zvlášť, keď počas jeho prípravy mali k návrhom ministerstva viacero výhrad. „Tvorbu, pripomienkovanie a celkový vývoj nových nariadení vlády, ktoré regulujú tzv. priamy predaj konečnému spotrebiteľovi, sme intenzívne sledovali, pretože naša podnikateľská aktivita je skoro na sto percent zameraná na priamy predaj. Od apríla tohto roku sa nám postupne dostávali do rúk návrhy nariadení, ktoré sme sa v rámci možností aj snažili pripomienkovať. Bolo jasne vidieť, ako sa každý "zainteresovaný" ministerský úradník snažil prispieť do tvorby návrhu nariadení vlády, ale ľudí, ktorí podnikajú v rámci spomenutej legislatívy, zo začiatku nikto moc nechcel počúvať. No najmä vďaka našej neoblomnej aktivite sa nám naše hlavné pripomienky podarilo presadiť. V Nakoniec sa teda neprijali žiadne nelogické obmedzenia na základe dosiahnutého obratu a tým nadväzujúcej uvažovanej regulácie na spracovanie vlastnej produkcie a neobmedzené spracovanie cudzej. Za dôležité považujem tiež to, že sa do nariadenia zakomponovalo, že aj keď hydinu jatočne spracujeme, tak sme považovaní za poľnohospodárskeho prvovýrobcu,“ konštatuje Pavel Petránek zo spoločnosti Morky Petránek Turčianske Teplice, ktorá už dlhšiu dobu pôsobí v systéme predaja z dvora.

Označovanie

„Pokiaľ ide o hydinu, ktorej chovom a predajom sa zaoberáme, kapitola, ktorá ju v novom nariadení rieši, je prakticky v nezmenenej podobe prebratá z predchádzajúceho Nariadenia vlády SR č. 352/2009. Do toho sa však „zabudlo“ zapracovať - okrem iného – povinné označenie dátumu spracovania, ako dôležitého údaja pre konečného spotrebiteľa. Predchádzajúce vedenie ministerstva si to následne uvedomilo, ale už to tam nestihli zakomponovať, a súčasné vedenie si to tiež nevšimlo,“ pripomína P. Petránek.
Nezabudne tiež podotknúť, že by bolo lepšie, keby aj v prípade hydiny boli množstevné limity prerátané na dobytčie jednotky, pretože je rozdiel v návratnosti investícií pri ročnej produkcii napríklad 10-tisíc kurčiat a 10-tisíc moriek.

Pomohla by nižšia DPH

„V každom prípade si myslím, že spomenuté nariadenia vlády by mohli výrazným spôsobom prispieť k rozvoju výroby zdravých, originálnych a čerstvých potravín na našom vidieku, a cez systém priamej distribúcie alebo cez miestne maloobchodné prevádzkárne dostať tieto produkty i do väčších miest. Určite by tomu pomohla aj už odskúšaná 6-percentná DPH. Na to by nebolo treba žiadne projekty a ich schvaľovanie, a určite by sa vďaka tomu zvýšila zamestnanosť na vidieku a samozrejme aj naša sebestačnosť vo výrobe potravín,“ dodáva P. Petránek.
Nariadenia upravujúce priamy predaj teda platia, no prvovýrobcovia teraz očakávajú, že ministerstvo príjme i mechanizmy na podporu systému priameho predaja. Podľa ich vyjadrení by uvítali napríklad podporu na budovanie občasných bitúnkov, ale i trhových miest, kde by svoje produkty mohli predávať.
„Ministerstvo momentálne pripravuje niekoľko podporných programov a taktiež metodiku, ktorá bude predaju konečnému spotrebiteľovi venovaná a prezentovaná by mala byť v blízkom období,“ hovorí v reakcii na tieto požiadavky prvovýrobcov Juraj Kadáš.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down