13.10.2015 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Napriek suchu mali čo ukázať (I.)

Jedným z najdôležitejších prvkov úspešného pestovania kukurice je správny výber hybridov. V odrodových pokusoch, ktoré sa realizovali v rámci tradičného „Dňa poľa kukurice“ na poliach PD Komoča 22. septembra sa predstavilo 85 hybridov kukurice z portfólia pätnástich spoločností. Ich stabilitu a prispôsobivosť k podmienkam prostredia preverilo v tomto roku najmä dlhotrvajúce sucho a letné horúčavy.

Nedostatok vody v rozhodujúcom období

Čo sa týka podmienok prostredia v mesiacoch január až august spadlo v lokalite celkovo 463 milimetrov zrážok – najviac v máji (123 milimetrov) a v auguste (126 milimetrov), najmenej zrážok v júni a júli (23 a 16 milimetrov). Predplodinami boli zelenina a kukurica. Samotná sejba kukurice sa uskutočnila 22. apríla. V rámci hnojenia bol aplikovaný liadok a močovina a v ochrane proti burinám MaisTer® power v dávke 1,5 litra na hektár.

Dupont Pioneer  – kvalitné šľachtenie

Ing. Pavol Kuchar, regionálny manažér spoločnosti Pioneer Hi-Bred Slovensko predstavil, okrem už pestovateľsky overených, aj hybridy kukurice nastupujúcej generácie so základom v novátorských prístupoch v šľachtení, ktoré sa vyznačujú vysokým úrodovým potenciálom, toleranciou voči stresu, stabilitou a adaptabilitou na vnútro-kontinentálne podmienky prostredia. V rámci „Dňa poľa kukurice“ išlo o jednu z najrozsiahlejších prezentácií hybridov kukurice a slnečnice.

Adaptabilné hybridy kukurice

Nový hybrid kukurice pre nasledujúcu sezónu P9074 (FAO 310) je určený do všetkých pestovateľských regiónov zrnovej kukurice. Je šľachtený cielene do kontinentálnych podmienok strednej Európy vrátane Slovenska, čiže ide o genotyp dobre tolerujúci stres z vysokých teplôt počas kvitnutia a nalievania zŕn. Behom vzchádzania dokáže taktiež tolerovať suché podmienky. “Jeho prednosťou je, že sa stal hybridom s najlepším pomerom výšky úrody zrna a zberovej vlhkosti v pokusoch Pioneer Slovensko vo FAO 300 za rok 2014 (12,9 t/ha, zberová vlhkosť 20,1 percent). ÚKSÚP-om Bratislava bol v roku 2014 zaregistrovaný po dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok, v rámci ktorých dosiahol priemernú úrodu 13,15 t/ha.“ uviedol P. Kuchar.

Hybrid P9578 (FAO 320) je pestovateľsky preverený, určený na zrno, ktorý sa vyznačuje tvorbou dvoch šúľkov na rastline aj v podmienkach sucha. Veľmi dobre uvoľňuje vodu, rýchlo dozrieva. Agronomickou prednosťou je silné steblo a mohutnejšia koreňová sústava. Nespornou výhodou je skorý zber, môže sa teda po ňom siať pšenica. V roku 2014 poskytoval slovenským pestovateľom úrodu nad 10 t/ha s veľmi dobrými zberovými vlhkosťami. Podľa vyjadrení zástupcu spoločnosti, v tomto roku podľa prvých výsledkov pozitívne prekvapuje dosiahnutými úrodami 7 - 8 t/ha a zberovými vlhkosťami okolo 20 percent.

Stredne skorý hybrid P9175 (FAO 330) z radu Optimum® AQUAmax® pestovateľ ocení v podmienkach vysokých teplôt a sucha ale aj v optimálnych podmienkach. Hybridy tohto šľachtenia sa vyznačujú pevným koreňovým systémom siahajúcim do väčších hĺbok, prieduchy na listoch sú oveľa menšie, čím lepšie reagujú na teploty v prostredí, skôr sa zatvárajú a teda aktívnejšie znižujú výpar vody z rastliny. Silnou produkciou blizien sa predlžuje čas na opelenie a aj v podmienkach sucha sa tak opelí celý šúľok.

„Hybridy Optimum® AQUAmax® efektívnejšie využívajú vodu t. j. v dobrom roku poskytujú o tri percentá vyššiu úrodu a v nepriaznivom roku o 5 percent ako štandardné hybridy,“ zhodnotil ich prednosti P. Kuchar.

P9241 (FAO 350, Optimum® AQUAmax®)  je tretím rokom v pestovaní, patrí medzi nosné vysokoúrodné hybridy spoločnosti. Má najvyšší úrodový potenciál spomedzi  Pioneer hybridov FAO 350.Vytvára valcovitý plne ozrnený šúľok. V roku 2014 dosiahol v Horovciach úrodu 14,4 tony zrna z hektára.

Ponuku spoločnosti dopĺňa waxy kukurica PR38A75 (FAO 350), ktorej zrno obsahuje 99 percent amylopektínu a je teda určené na výrobu jemných škrobárenských produktov. Ide o špeciálnu kukuricu, ktorá sa pestuje na zmluvu pre spracovateľa. Má o niečo vyššiu vlhkosť zrna ako štandardný hybrid (približne o 2 percentá).

Hybrid na siláž P9549 (FAO 370) na začiatku stredne neskorej skupiny, je vhodný pre každého pestovateľa, ktorý hľadá silážny hybrid z FAO skupiny 360 - 380 s vysokým obsahom škrobu a dobrou suchovzdornosťou. Vytvára vzrastné rastliny s vyššie nasadenými šúľkami. Vyznačuje sa výbornou toleranciou voči suchu, čo preukázal aj v pokuse v Komoči.

Nosné hybridy kukurice

Jeden z najpredávanejších nosných hybridov PR37N01 (FAO 390) je široko adaptabilný s dobrou schopnosťou prinášať stabilnú úrodu v mokrých rokoch a naopak, disponuje aj odolnosťou voči tepelnému stresu. Má pevné steblo a vyznačuje sa dlhodobým stay greenom. Pestuje sa na zrno, dokáže poskytnúť až 12 ton zrna z hektára.

Zrnové hybridy P9903(FAO 400) a P0023 (FAO 420) ako minuloročné novinky, sú cielene vyšľachtené do podmienok vnútro-kontinentálnej klímy s výbornou toleranciou voči suchu. Úrody dosahujú na úrovni FAO 450. Dobre odovzdávajú vodu zrovnateľne s hybridmi FAO 370. Spoločnou vlastnosťou je typicky generatívny typ rastliny novej generácie t.j. veľmi kompaktné, nižšie rastliny, poskytujúce pekné, silné, dobre vyzerajúce šúľky s vysokou HTZ. Oba hybridy majú výborný zdravotný stav a odolnosť na fuzariózy. Ako uviedol P. Kuchar, na týchto perspektívnych hybridoch chcú budovať ďalší predaj.

Pre pestovateľov, ktorí požadujú kvalitný univerzálny hybrid v skupine dozrievania FAO 400 - 450 je určený P0017 (FAO 420). Prioritne je to silážny hybrid vhodný do extenzívnych oblastí. Podľa P. Kuchara sa vyznačuje najsilnejším stay greenom z kukuričného portfólia DuPont Pioneer.

PR36V52 (FAO 440) je zrnový hybrid vhodný do rôznych pôdno-klimatických podmienok, najmä však južného Slovenska, pretože disponuje dobrou toleranciou k dlhotrvajúcemu suchu. Je vhodný na skoré sejby, vyniká pevným steblom a nápadne širokými listami.

„Minuloročná novinka P9911 (FAO 480, Optimum® AQUAmax®) je neskorý hybrid na zrno, ktorý chceme predávať ako náš kľúčový produkt v ďalšom období v tomto segmente FAO,“ uviedol P. Kuchar. Vyznačuje sa silnou stavbou rastliny a dobre vyvinutou koreňovou sústavou. Jeho zvláštnosťou je do oranžova sfarbená korunka zrna. Prednosťou je toleranciou voči hubovým chorobám šúľka aj v lokalitách so silnejším tlakom fuzarióz klasu.

P0216 (FAO 490) je ďalší pestovateľsky overený zrnový hybrid, ktorý ako prvý obsahoval prvky technológie Optimum® AQUAmax®. Je veľmi plastický, schopný priniesť úrodu v suchom aj mokrom roku. Vytvára vysoké rastliny, šúľky valcovitého tvaru s počtom radov 16 – 18, s počtom zŕn v rade 39 – 42, s vyššou HTZ: 320 – 380 gramov. V poloprevádzkovom pokuse v Horovciach v roku 2014 dosiahol 15,5 ton zrna z hektára. „Tieto hybridy sú považované za nosné v skupine FAO 470 – 490, ktoré máme v ponuke spoločnosti pre oblasť juhozápadného Slovenska,“ informoval zástupca spoločnosti.

Spoločnosť odporúča skoré sejby pri vybraných hybridoch, najmä preto, aby boli schopné zužitkovať časť zimnej a jarnej vlahy, skoršie vykvitnúť ešte pred obdobím sucha, lepšie využiť celé vegetačné obdobie pre rast a tým pádom efektívnejšie využiť dozrievanie pre lepšie nalievanie zrna a nižšie zberové vlhkosti.

PR34Y02 (FAO 570) je určený na výrobu siláže a odporúča sa ako materiál pre bioplynové stanice. V porovnaní s hybridmi Coralba s PR35D28 dosahuje vyššiu úrodu zelenej hmoty a energetický obsah. Vyznačuje sa dobrou stráviteľnosťou vlákniny.

Ako uviedol P. Kuchar, pestovateľ by si mal vyberať hybridy nielen na základe výsledkov z dobrých , pestovateľsky optimálnych rokov, ale sledovať ich výkony aj v suchých rokoch, kedy rozdiely medzi hybridmi sú značné, podľa stupňa schopnosti zvládať stresové podmienky prostredia.

Hybridy slnečnice, najmä herbicídne tolerantné a vysoko-olejnaté

Z hybridov slnečnice predstavil P. Kuchar dve perspektívne novinky: „Na tejto lokalite máme prezentáciu nových a osvedčených hybridov slnečnice, ktoré sa ošetrujú prípravkom EXPRESS® 50 SX  – herbicídom proti burinám.“

Novinka P64HE118 je vysoko-olejnatý hybrid s vlastnosťou herbicídnej tolerancie DuPont™ ExpressSun™. Vyznačuje sa dobrými agronomickými vlastnosťami, veľmi dobrým zdravotným stavom s toleranciou voči viacerým kmeňom plesne slnečnice a bielej hniloby na úboroch a koreňovom krčku. „Chceme ním nahradiť dlhodobo pestovaný PR64H42, ktorý bol prvý vysoko-olejnatý hybrid tolerantný EXPRESS® 50 SX v ponuke spoločnosti,“ informoval zástupca spoločnosti.

P64HE39 sa pestuje druhý rok, je odolný proti najnovším rasám plesne slnečnicovej a proti rase E zárazy (Orobanche). Vyznačuje sa nápadne hrubou stonkou, vysokým obsahom kyseliny olejovej cez 90 percent (podobne ako predchádzajúci hybrid).

P64LE99 je stredne neskorý hybrid slnečnice s vlastnosťou herbicídnej tolerancie s normálnym typom oleja. Je jedným z  najúrodnejších hybridov v ponuke spoločnosti, ktorý podľa slov regionálneho manažéra poskytuje v rôznych lokalitách okolo 4,5 tony semena z hektára. Ide o nižší hybrid s vyššou odolnosťou voči poliehaniu, čo sú nesporné výhody pre pestovateľov. Vyznačuje sa toleranciou voči bielej hnilobe koreňového krčku a na úbore (Sclerotinia), voči sivej škvrnitosti slnečnice (Phomopsis) a čiernej škvrnitosti stoniek (Phoma), úplne rezistentný voči rase E zárazy. Je staygreen typom hybridu.

Stredne neskorý hybrid P63LE113 je ďalšou novinkou, má nahradiť P63LE75, ktorý už nebude v nasledujúcom roku v ponuke. Rastliny svojou výškou patria medzi nižšie hybridy, preto je vhodný aj pre konvenčné samochodné postrekovače s nižšou svetlou výškou.

KWS – prispôsobivé a vysokoúrodné hybridy

Ing. Tomáš Kovács, regionálny zástupca spoločnosti KWS predstavil, okrem iných, štyri dôležité hybridy kukurice pre nasledujúcu sezónu, v rámci nich aj Konfites - nový perspektívny hybrid skupiny FAO 440.

„Zo silážnych hybridov je v ponuke Konsens (FAO 570), ktorý je našim najvýkonnejším materiálom tejto kategórie kukuríc, pestovateľsky vhodný pre podmienky juhozápadného Slovenska a Východoslovenskej nížiny pre výrobu siláže a je využiteľný ako aj materiál pre bioplynové stanice. Vytvára veľmi vysoké, bohato olistené rastliny,“ uviedol T. Kovács a dodal: „Neodporúčame ho pestovať na zrno, pretože je to neskorý hybrid, ktorý horšie uvoľňuje vodu. Napriek uvedenému, disponuje vysokým potenciálom produkcie zrna. V minulom roku na tejto lokalite vyhral celý pokus v danom sortimente, keď dosiahol úrodu 15,5 ton zrna z hektára.“

Konfites (FAO 440) je novinka spoločnosti pre nasledujúcu sezónu 2016. Spoločnosť KWS ju skúša tretím rokom v rôznych pôdno-klimatických podmienkach Slovenska ako aj v ostatných európskych štátoch s prevládajúcou kontinentálnou klímou, ktorá kladie značné nároky na kukurice skrz vysoké teploty a nedostatok zrážok počas vegetácie.  Je to zrnový hybrid, ktorý vytvára veľké, pekne vyplnené, valcovité šúľky pri kompaktnom habituse rastliny, čo uľahčuje zber. Jedná sa o najneskorší zrnový hybrid v portfóliu spoločnosti KWS, preto ho odporúčame pestovať v podmienkach juhozápadného Slovenska, kde vie naplno využiť svoj úrodový potenciál.

Balasco (FAO 380) je aktuálne najpredávanejší hybrid v ponuke spoločnosti, prioritne určený ako materiál pre bioplynové stanice a na siláž. Vyznačuje sa silným stay green efektom, vytvára veľké valcovité plne ozrnené šúľky. Je prispôsobivý k rôznorodým podmienkam prostredia. Na základe skúseností viacerých pestovateľov je možné ho pestovať aj na zrno, ktoré má relatívne nízku vlhkosť a dosahuje veľmi dobrú úrodu preukázanú v poloprevádzkových pokusoch v minulom a predminulom roku.

Oscarro (FAO 310) je zrnový hybrid s vysokou toleranciou k suchu a pôdnemu prísušku a podľa slov regionálneho manažéra aktuálne má zrno 17 – 18 percentnú vlhkosť, takže je vhodné na zber a teda sa môže využiť ako predplodina pre pšenicu. Je to nižší hybrid s nižším podielom pozberových zvyškov, čo uľahčuje prípravu pôdy. Pestovateľsky je obľúbený najmä v okolí Trnavy. V registračných skúškach ÚKSÚP-u dosiahol priemerné úrody 10,4 ton zrna z hektára.

„Čo sa týka ostatných noviniek, tu v Komoči ich skúšame viacero, ktoré až na základe dosiahnutých výsledkov zaradíme do ponuky v roku 2017,“ informoval T. Kovacs.

Sempol – ponuka zrnových hybridov

Ing. Jana Prešinská zo spoločnosti Sempol spol. s r. o. predstavila novinku a tri nosné hybridy pre nasledujúcu sezónu. Čo sa týka dosiahnutých parametrov hybridov kukurice spoločnosti v Komoči, sú nasledovné: priemerná dĺžka šúľkov je 22 centimetrov, vytvorených 18 – 20 radov, v rade bolo priemerne 38 zŕn.

Novinka Phileaxx (FAO 400) je plastický, vysokoúrodný hybrid, prispôsobivý suchu s vyššou odolnosťou voči chorobám. V maďarskom kukuričnom klube sa v rokoch 2010 až 2013 umiestňoval dosiahnutými výsledkami na prvom mieste (pestoval sa na 145 lokalitách). Vyznačuje sa skorým kvitnutím, veľmi dobre opelenými a teda ozrnenými šúľkami a pevným nepoliehavým steblom. „V pokuse v Komoči z našich odrôd najlepšie znáša vplyv sucha a vysokých teplôt,“ uviedla J. Prešinská a k ďalším vlastnostiam hybridu dodala: „Rýchlo uvoľňuje vodu zo zrna, vyznačuje sa stabilitou úrod, veľmi dobrou reakciou na rôzne pôdno-klimatické podmienky, odporúčame ho pestovať v teplejších a suchších oblastiach.“

Nosným hybridom spoločnosti je Chapalu (FAO 350) s vysokým potenciálom úrod, stredného vzrastu s plne ozrnenými šúľkami, pevným steblom, s prispôsobivosťou k rôznym pôdno-ekologickým podmienkam. Ide o generatívny typ kukurice, ktorý energiu sústreďuje predovšetkým na tvorbu šúľka. Menej pozberových zvyškov uľahčuje prípravu pôdy a predurčuje ho ako vhodnú predplodinu pre pšenicu. Dobre odovzdáva vlhkosť a odporúča sa do intenzívnejších podmienok pestovania. Disponuje veľmi dobrým zdravotným stavom celej rastliny. V pokuse v Komoči dosiahol dĺžku šúľka 17 centimetrov, vytvoril 16 radov a 25 zŕn v rade.

Zo známych, pestovateľsky zaujímavých hybridov, predstavila zástupkyňa spoločnosti dva - Futurixx (FAO 380) a Alexxandra (FAO 390). Ide veľmi úrodné a adaptabilné hybridy k stresovým podmienkam, najmä vyšším teplotám a suchu. V roku 2014 dosiahol Futurixx úrody v lokalitách juhozápadného Slovenska v rozpätí 8,6 – 13,6 ton z hektára a Alexxandra 10,5 – 13,8 ton z hektára.

Sucho úradovalo

Pestovatelia v tomto roku očakávajú aj o polovicu nižšie úrody kukurice v porovnaní s minulým rokom. Sucho úradovalo, ale zároveň pri uplatňovaní odpovedajúcej technologickej starostlivosti umožnilo zistiť, ako reagujú jednotlivé hybridy na špecifické vplyvy prostredia.

Pestovatelia tak musia v budúcnosti zvažovať množstvo faktorov a prístupov, ktoré ovplyvňujú výsledok pestovania kukurice, či je to vybudovanie závlah, uplatňovanú technológiu, ale určite jednoznačne venovať pozornosť výberu správneho hybridu, ktorý by okrem iného, mal disponovať prispôsobivosťou a stabilitou v poskytovaní úrod v rôznorodých ročníkoch.

 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.XY4a

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down