19.10.2015 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Napriek suchu mali čo ukázať (II.)

Na poliach spoločnosti PD Komoča sa 22. septembra uskutočnila rozsiahla prezentácia hybridov kukurice z portfólia 15 spoločností, ktoré aj napriek pre kukuricu najmenej prajným podmienkam prostredia v tomto roku, predstavili to najlepšie zo svojej ponuky.

Limagrain Slovensko – nová generácia LG na zrno

Spoločnosť Limagrain Slovensko predstavila tri zrnové hybridy novej generácie LG 30.315 s vynikajúcou úrodou zrna, LG 30.369 – do rôznorodých podmienok, LG 30.389 – prioritne do intenzívnych podmienok pestovania. Pre všetky novinky je typický kompletne ozrnený šúľok valcovitého tvaru s tenším vretenom, s typom zrna konský zub.

LG 30.315 (FAO 300) je skorý hybrid, stredného vzrastu, ktorý maximum asimilátov ukladá do tvorby zrna na úkor ostatnej hmoty rastliny, o čom sa bolo možné presvedčiť aj na pokuse v Komoči – rastliny boli subtílnejšie, ale s dlhšími plne ozrnenými šúľkami. Veľmi dobre odovzdáva vodu a výborne reaguje na intenzifikačné vstupy. V registračných skúškach ÚKSÚP-u v roku 2013 dosiahol 104 percent na priemer úrod kontrol. Je určený pre tých pestovateľov, ktorí potrebujú skorý úrodný zrnový hybrid.

LG 30.369 (Limanova, FAO 370) je stredne skorý hybrid nižšieho vzrastu s veľmi dobrou reakciou na intenzívne podmienky pestovania, ale zároveň sa dokáže vysporiadať s nedostatkom vlahy, či nekvalitne spracovanou pôdou. Je veľmi plastický so stabilitou úrod v rôznych podmienkach pestovania a ročníkoch. Jeho prednosťou je silný stay green, ktorý sa prejavil aj v samotnom pokuse a z pomedzi ostatných hybridov, napriek podmienkam prostredia, patril k najzelenším. Jeho ďalšou prednosťou je veľmi dobré odovzdávanie vody a odolnosť voči prísušku. Podľa výsledkov z poloprevádzkových pokusov z deviatich lokalít na juhozápadnom Slovensku v roku 2014 dosiahol nadpriemerné úrody.

LG 30.389 (FAO 390) je stredne neskorý hybrid vyššieho vzrastu, ktorý sa môže pestovať aj na silážne účely. Veľmi dobre reaguje na intenzifikačné vstupy. Je určený predovšetkým do kukuričnej a repnej výrobnej oblasti pre tých pestovateľov, ktorí investujú do vstupov maximum a zároveň očakávajú aj maximum úrody kukurice na zrno.

Zo silážnych hybridov ponuku spoločnosti zastupoval stredne neskorý hybrid Shannon (FAO 420) mohutného vzrastu, vhodný aj ako materiál pre bioplynové stanice. Vyznačuje sa vysokou stráviteľnosťou vlákniny a vysokým obsahom škrobu v silážnej hmote. Uplatní sa aj v teplejších regiónoch Slovenska.

Rapool Slovakia – adaptabilné a výkonné hybridy

V prezentácii hybridov kukurice sa spoločnosť Rapool Slovakia zamerala predovšetkým na stredne neskoré a neskoré hybridy, FAO 400 – 440, kde v pokusoch predstavili úplnú novinku Sunline a z nosných materiálov, už stabilne etablovaných na trhu - Superbiu a Suras.

Podľa Ing. Tomáša Upohlava, PhD., produktového manažéra spoločnosti: „Podmienky nepriali porastom kukurice, avšak výber správneho hybridu dokáže eliminovať pestovateľské riziko aj v takej sezóne, akú máme práve za sebou, kedy sa ukázali významné rozdiely medzi hybridmi,“ a  dodal: „Spoločnosť Rapool Slovakia ponúka pestovateľom hybridy značky SAATEN-UNION, ktoré sú adaptabilné, ročníkovo a výkonnostne stabilné.“

Nový zrnový hybrid pre nasledujúcu sezónu - Sunline (FAO 400) je vzrastovo vyšší hybrid, ktorý má stredne až vyššie nasadené plne ozrnené šúľky. Jeho prednosťou je lepšie uvoľňovanie vody pri zachovaní vysokej výkonnostnej úrovni. Podľa slov produktového manažéra je síce tento pestovateľský rok mimoriadne nepriaznivý, no zároveň silne preverí reálnu toleranciu k stresu: „Sme presvedčení, že tak ako iné naše hybridy, bude i Sunline aj v takomto roku nadpriemerne úrodný a sám dokáže, že má všetky predpoklady na to, aby sa zaradil medzi pestovateľsky zaujímavé hybridy.“

Medzi najvýkonnejšie hybridy na trhu už viac rokov patrí Superbia (FAO 400) - vyšší, vysokoúrodný hybrid na zrno, ktorého prednosťou je tolerancia k suchu, k vyšším teplotám a veľmi dobrá odolnosť voči chorobám. Patrí medzi hybridy s „flex“ typom šúľka, ktorým sa do určitej miery dokáže svojou veľkosťou prispôsobiť pestovateľským podmienkam t. j. rastlina v dobrých podmienkach zvýši úrodu prostredníctvom veľkosti šúľka. Vyznačuje sa dlhšou fotosyntetickou aktivitou, čím sa zabezpečí efektívnejší transport asimilátov do zrna.

Suras (S440/Z440) je neskorý, vysokoúrodný hybrid, určený predovšetkým na pestovanie na zrno, ale vzhľadom na tvorbu množstva zelenej hmoty je vhodný aj na siláž s dobrou stráviteľnosťou. Vytvára dlhé, dobre ozrnené valcovité šúľky so 16 – 18 radmi zŕn, čo preukázal aj v pokuse v Komoči.

V pokusoch predstavili ďalších päť hybridov spoločnosti, z toho dva univerzálne: Sumbra a SUM 305 a tri zrnové: Supra, Sufavor a Surreal.

Monsanto – suchovzdorné a úrodné hybridy

„Pre naše zrnové hybridy sú typické nižšie kompaktnejšie rastliny s nápadne veľkými, plne ozrnenými valcovitými šúľkami, ktoré sú kukuričným kombajnom efektívne vymlátené s maximálnym obmedzením strát na úrode,“ uviedol Ing. Miroslav Námesný, key manager spoločnosti Monsanto a dodal: „V ponuke máme štyri hybridy z nového šľachtenia, z nich jednu novinku, ktorú v nasledujúcom roku uvedieme na trh.“

Prednosťou nového hybridu DKC 5031 (FAO 460) je zosynchronizované opelenie, to znamená že, peľ z metliny dopadá na blizny vyvíjajúceho sa šúľka v rovnakom čase, vďaka čomu dochádza k dokonalejšiemu opeľovaniu, čo pestovatelia ocenia najmä v čase sucha. Celkovo veľmi dobre znáša aj vysoké teploty. Podľa slov M. Námesného, hybrid disponuje odolnosťou na prísušky a má teda všetky predpoklady, aby sa úspešne ujal predovšetkým v južných regiónoch Slovenska.

DKC 5007 (FAO 440) je najpredávanejší neskorý zrnový hybrid, ktorý je podľa dosiahnutých výsledkov veľmi stabilný, vhodný do podmienok juhozápadného Slovenska, okresov Dunajská Streda, Levice, Komárno, Nové Zámky, časť Nitry, časť Zlaté Moravce, predovšetkým pre dobré odovzdávanie vody. Prednosťou tohto hybridu je vysoká úrodnosť. Nápadné sú veľké, plne ozrnené valcovité šúľky, dlhé klinovité zrno. Ide o nižší kompaktný hybrid s nižšou produkciou pozberových zvyškov, čo je plusom z hľadiska prípravy pôdy pod nasledujúcu plodinu.

DKC 5222 (FAO 450) je vhodný predovšetkým do intenzívnejších podmienok pestovania, vyžaduje si vyššiu agronomickú starostlivosť. Disponuje vylepšenou toleranciou voči stresovým podmienkam prostredia.

DKC 5276 (FAO 470) je neskorý hybrid generatívneho typu, ktorý je výnimočný v tom, že sa sústreďuje na výšku úrody a nie na veľkosť rastliny kukurice. Podobne, ako predchádzajúci hybrid, na intenzifikačné vstupy reaguje zvýšením úrody.

V strednom segmente je silná minuloročná novinka DKC 4717 (FAO 400), ktorá pochádza z novej generácie šľachtenia. Veľmi dobre odoláva suchu, má zosynchronizované kvitnutie a tým opeľovanie. V dosahovaní úrod sa vyrovná neskorším hybridom, prednosťou je aj  veľmi dobrá vlhkosť zrna pri zbere.

M. Námesný na záver uviedol: „Naším cieľom je, aby hybridy boli prispôsobivé rôznym agro-ekologickým podmienkam prostredia, zvládali závažné výkyvy počasia, ktorým sú vystavené. Dobrým príkladom je hybrid DKC 4590, ktorý sa pre svoju prispôsobivosť pestuje v celej Európe.“ ( DEKALB)

VP AGRO Slovensko – štyri silné novinky

Spoločnosť VP AGRO sa prezentovalo ponukou hybridov zo šľachtenie R.A.G.T., ktoré podľa slov Ing. Ladislava Balaščáka, obchodného zástupcu, patria svojou kvalitou a dosahovaním úrod zrna a zelenej hmoty medzi špičku na trhu.

„Na tomto pokusnom poli máme zastúpené hybridy od FAO 330 po 550, ktoré sú buď vyslovene zrnové, alebo kombinované t. j. aj na siláž, prípadne, ak sa ponechajú hybridy do zrelosti šúľkov, môžu byť pestované pre zrno, ako napríklad Memoxx, ktorý okrem vysokej úrody zrna, poskytuje aj vysokú úrodu zelenej hmoty s veľmi dobrou stráviteľnosťou celej rastliny. Je vhodný aj ako materiál pre bioplynové stanice,“ uviedol Ing. Slavomír Nedeľka, obchodný zástupca spoločnosti.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down