04.09.2014 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Naše poľnohospodárstvo potrebuje silnú sebareflexiu

K napísaniu týchto riadkov ma inšpiroval bývalý minister pôdohospodárstva SR Peter Baco, ktorý v Roľníckych novinách zo dňa 16. 7. 2014 vyzýval k rozsiahlej verejnej diskusii s orientáciou na tému “prínosov a nevýhod nášho členstva v EÚ“. Myslím si, že koncept takto zameraného verejného diškurzu je už v súčasnom štádiu slovenského poľnohospodárstva prekonaný.

 

Avšak aj podľa môjho názoru  slovenské poľnohospodárstvo potrebuje silnú sebareflexiu, nie však debatu v dimenzii „nižších“ či „vyšších“ dotácií, ale o riešení závažného  problému, ktorým je podľa mňa trvalé zmenšovanie objemu poľnohospodárskej výroby v období po roku 1989.

Ide o makroekonomický problém, čiže o škodu pre národné hospodárstvo, ktorá vzniká nevyužívaním výrobných zdrojov (predovšetkým pôdy a pracovnej sily) v dôsledku správania sa podnikateľskej sféry, umožnenej  nevyužívaním,  respektíve chybnou aplikáciou regulačnej funkcie štátu.   

Kvôli lepšiemu znázorneniu prebiehajúceho procesu som zostavil „jednoduchú tabuľku“, ktorá okrem zmeny poľnohospodárskej produkcie ukazuje aj vývoj zamestnanosti (v ročných pracovných jednotkách), výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy a počtov hospodárskych zvierat.   

Zjednodušene sa dá povedať, že vývoj je odrazom privatizácie štátnych majetkov, transformácie poľnohospodárskych družstiev, kapitalizácie majetkových práv, nášho vstupu na agrárny trh EÚ a uplatnenia nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v rokoch 1995 až 2013.

Poľnohospodárska produkcia, ocenená v stálych cenách (rok 2005) v rámci hodnoteného obdobia poklesla o 12 percent, pri  20-percentnom raste rastlinnej výroby a pri 34-percentnom poklese živočíšnej produkcie.

V rokoch 1995 až 2004 evidujeme 15-percentný rast poľnohospodárskej produkcie pri 47-percentnom raste rastlinnej a 8-percentnom poklese živočíšnej produkcie.

 

Pokles a zas len pokles

 

V období po vstupe Slovenska do EÚ (2004 až 2013) predstavoval pokles poľnohospodárskej produkcie 23 percent, rastlinnej produkcie 19 percent a živočíšnej produkcie 28 percent.

Komoditná skladba poľnohospodárskej produkcie ukazuje, že „šampiónom“ našich polí boli obilniny, ktorých podiel na rastlinnej produkcii dosiahol takmer 50 percent, a samozrejme, olejniny.

Na druhej strane naturálna produkcia hovädzieho dobytka poklesla v rokoch 1995 až 2013 o 55 percent, ošípaných o 65 percent a mlieka o 26 percent.

Nie menej podstatnou skutočnosťou vývoja slovenského poľnohospodárstva v rokoch 1995 až 2013 je aj vývoj zamestnanosti, výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy a počtov hospodárskych zvierat.

Musím sa priznať, že pri 73-percentnom poklese zamestnanosti, pri 20-percentnom poklese výmery využívanej poľnohospodárskej pôdy, pri 50-percentnom poklese počtov hovädzieho dobytka, pri 70-percentnom poklese počtov ošípaných a pri 17-percentnom poklese  počtov hydiny sa veľmi ťažko hľadá vhodný termín na vyjadrenie týchto procesov...

Zdá sa, ako by sa v rokoch 1995 až 2013 zo slovenského poľnohospodárstva vytratila stará dobrá pravda, podľa ktorej poľnohospodársku produkciu vytvárajú ľudia (stroje), pôda a hospodárske zvieratá.  

Ing. JÁN VAROŠČÁK, CSc.,

Bratislava

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down