28.06.2019 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nastal čas na Galleko® rast

Jarná sezóna sa preklopila do svojej druhej polovice. Kým pre tú prvú boli charakteristické vyššie teploty (v porovnaní s daným obdobím) a minimálne zrážky, v druhej je to presne naopak. Došlo k výraznému ochladeniu a zatiaľ to vyzerá, akoby príroda chcela dobehnúť vlahový deficit za jeden mesiac (v niektorých lokalitách nielen v podobe dažďa, ale aj snehu). Výrazné ochladenie a zrážky sa podpísali aj pod stavy porastov. V porovnaní s minulým rokom sa jar otvorila takmer v dvojtýždňovom predstihu.

No momentálne výkyvy počasia spôsobili spomalenie rastu. Vidno to hlavne, vzhľadom na veľkosť pestovateľských plôch, na porastoch kukurice, slnečnice a sóje. No ani mak a cukrová repa na tom nie sú výrazne lepšie. Dlhodobejšie predpovede sú skúpe na vyššie teploty, charakteristické pre toto obdobie. Mnohí poľnohospodári čakajú, ako si jednotlivé plodiny poradia s týmito stresovými podmienkami. Jednou z možností, ako tieto nepriaznivé vplyvy „zjemniť“ a pomôcť rastlinám prekonať toto obdobie  predstavujú aj pomocné rastlinné prípravky Galleko®. Ako už názov napovedá – nastal čas na Galleko rast. Ten je totiž určený pre mladé rastliny kukurice, slnečnice, sóje, hrachu a cukrovej repy. Jeho úlohou je totiž už na začiatku pôsobiť na tieto jedince a podporiť ako rozvoj podzemnej, tak aj nadzemnej časti rastliny. Práve on je odpoveďou na svetlozelené, až žlté porasty kukurice.  Huminové látky, ktoré tento prípravok obsahuje, pôsobia na koreňovú sústavu. Vďaka ich pôsobeniu bude dlhšia, bohatšia na jemné koreňové vlásočnice a objemnejšia. V prípade slnečnice dochádza k výraznému predlženiu kolového koreňa. Rastliny tak majú predpoklad pre lepší prístup k vlahe a výžive. Z výživového hľadiska rastlina potrebuje pre svoj rast a vývoj celú radu prvkov. Niektoré sú v pôde mobilnejšie ako iné (fosfor, draslík). Jemné koreňové vlásočnice umožňujú ľahšie prijímať rastline aj tieto menej mobilné prvky. Zároveň mohutný koreňový systém znamená aj nárast organickej hmoty v pôde. Je samozrejmosťou, že kvalita koreňovej sústavy sa postupne prejaví aj na nadzemnej časti rastliny. Galleko rast obsahuje navyše aj auxíny. Tie okrem iného podporujú transport živín do vznikajúcich a vyvíjajúcich sa časti rastliny. Stimulujú tak rast. Ošetrené jedince sú tak mohutnejšie, hrubšie vitálnejšie a to aj v prípade stresových podmienok. Väčšia listová plocha v kombinácii s kvalitnou koreňovou sústavou si poradia lepšie aj s nadbytkom vlahy. Vďaka výťažkom z morských rias sa rastliny vysporiadajú aj s prísuškami a suchom. No poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Na obr. 1 je zachytené pôsobenie prípravku Galleko rast v kukurici.

Obr. 1  

Porovnanie koreňovej sústavy kukurice (vľavo kontrola, vpravo ošetrené Galleko rast 0,8 l/ha), hybrid GKT384, lokalita Okoč, Okres Dunajská Streda (SR). Foto 27.9.2018

 

 Prípravok sa aplikoval vo fáze 6 – 8 listov, čiže na mladé rasltiny. Aj v čase fotenia (27.9.2018) však bol evidentný rozdiel medzi ošetrenými jedincami a kontrolou. Výsledkom kvalitnejšej, bohatšej a dlhšej koreňovej sústavy, a teda konkurenčnej výhody ktorú získali mladé rastliny, boli v tomto prípade aj dlhšie a mohutnejšie šúľky s menším počtom zaschnutých zŕn.   V konečných číslach priniesla aplikácia prípravku Galleko rast navýšenie v úrode o 535 kg/ha v porovnaní s kontrolou. Ako fungujú prípravky Galleko v suchých podmienkach v kukurici dokumentuje obr. 2.

Obr. 2 Vľavo kontrola, vpravo Galleko rast 0,8 l/ha a Galleko kvet a plod 0,8 l/ha.  Oblasť Mirošov, okres Rokycany (ČR). Foto 15.8.2018

 

Jedince ošetrené technológiou Galleko sú zelenšie, vitálnejšie, bohatšie na listovú plochu a s lepším koreňovým systémom. Rozdiel je viditeľný aj voľným okom. Aj v slnečnici sú účinky veľmi podobné ako v kukurici. Dlhý kolový koreň doslova obalený menšími korienkami je neklamným znakom aplikácie prípravku Galleko rast v slnečnici. Veľmi dobre sú tieto účinky zachytené na obr. 3. Fotodokumentácia pochádza z maloparcelkových pokusov prebiehajúcich v sezóne 2017 v NPPC VÚRV Piešťany – pokusná lokalita Borovce, pod taktovkou pani Ing. Márie Sekerkovej CSc.

Obr. 3 Koreňová sústava slnečnica, 1. kontrola; 2. Galleko rast 0,8 l/ha, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha; 3. Galleko univerzál 0,8 l/ha, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha; 4. Galleko rast 0,8 l/ha, hybrid NK Brio, NPPC VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, okres Piešťany (SR). Foto 9.8.2017.

 

 Napriek výrazne suchým podmienkam (súhrn zrážok 4 – 6 mesiac 97,1 mm) si najlepšie počínal variant obsahujúci Galleko rast v dávke 0,8 l/ha a v neskoršej fáze aplikovaný Galleko kvet a plod v dávke 0,8 l/ha. Celkové navýšenie úrody voči kontrole bolo 750 kg/ha. Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov v ťažkých podmienkach aj v praxi, je najlepšie použiť na ošetrenie jednotlivých plodín celú metodiku Galleko. V tomto prípade sa účinky prípravku Galleko rast podporili účinkami prípravku Galleko kvet a plod. Jeho úlohou je v prvom rade doplniť v rastline protistresové látky, potrebné pre ďalšie obdobie rastu a naberania hmoty. Má vplyv aj na koreňovú sústavu. Vplýva na jej funkčnosť a výkonnosť aj v nepriaznivých podmienkach. Podporuje „nalievanie“ semien a má vplyv na HTN, HTZ. Táto kombinácia sa osvedčila aj v prípade sóje. Ošetrené jedince majú už na prvý pohľad  bohatší koreňový systém a sú aj lepšie navetvené (Obr. 4.). Rozdiely medzi pokusom (ošetrené Gallekom) a kontrolou sa nestratili ani počas dozrievania. Pri kontrole pokusu a výbere vzoriek o mesiac (Obr. 5) sú viditeľné ako na nadzemnej časti tak aj na koreni. Navýšenie v úrode bolo cez 10% v prospech Galleko prípravkov. V minulom roku sme si mohli účinky prípravkov Galleko vo výrazne suchých podmienkach otestovať na porastoch sóje neplánovane v maloparcelkových pokusoch na Česká zemědělskej univerzite v Prahe, pokusná lokalita Studeněves, okres Kladno (ČR). O miere sucha vypovedá aj fakt, že kontrolný variant úrodou sotva presiahol tonovú hranicu (presnejšie 1,034 t/ha). V tomto prípade sa znova osvedčila už spomínaná dvojica prípravov (Galleko rast a Galleko kvet a plod) posilnená prípravkom Galleko arider (0,3 l/ha). Ten je určený práve do suchých podmienok a jeho úlohou je pomôcť rastline prekonať sucho. V týchto extremných podmienkach (popoludňajšia teplota cez 40 °C, nočná cez 13 °C), dokázala spomínaná kombinácia prípravok zvýšiť úrodu voči kontrole o 203 kg/ha. Aj pri tomto navýšení je aplikácia Galleko prípravkov ekonomicky rentabilná. Pre porovnanie, v roku 2017 za normálnych vlahových podmienok, rovnaký variant (Galleko rast 0,8 l/ha, Galleko kvet a plod 0,8 l/ha a Galleko arider 0,3 l/ha) dokázal navýšiť úrodu o 1, 178 t/ha.

Obr. 4 Vľavo kontrola, vpravo pokus Galleko, odroda Alexa, OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, okres Vsetín (ČR). Foto 26.7.2018.

 

Obr. 5 Vľavo kontrola, vpravo pokus Galleko, odroda Alexa, OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, okres Vsetín (ČR). Foto 29.8.2018

 

Vráťme sa však na začiatok. Momentálne sme v prípade spomínaných plodín v počiatočných vegetačných štádiách. Práve tu treba začať. Pomôcť im prekonať súčasné problémy a zároveň ich pripraviť na budúcnosť. Pomocný prípravok Galleko rast je ideálnym  pomocníkom, ktorý je presne nato stvorený. Len veľmi ťažko totiž  môžeme predvídať podmienky, ktoré budú vplývať na porasty až do žatvy. Nie nadarmo sa hovorí: „Je lepšie byť pripravený ako neskôr nepríjemne prekvapený“.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down