Názory z Agrárneho fóra

V Dunajskej Strede sa v uplynulých dňoch uskutočnilo Agrárne fórum, ktoré zorganizovala Agrárna komora Slovenska (AKS). Na podujatí sa zúčastnila aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

DUNAJSKÁ STREDA. Rokovanie otvorila Helena Patasiová, predsedníčka AKS.  Pripomenula problémy s oneskorenými priamymi platbami v roku 2016, a vyslovila obavy že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v súvislosti so zavádzaním systému GSAA „nebude zvládať dostatočný počet žiadateľov“.

V nasledujúcich vystúpeniach sa pochybnosti predsedníčky AKS snažili rozptýliť tak ministerka G. Matečná ako aj ďalší poprední odborní pracovníci z MP RV SR a PPA.

Ministerka vo svojom vystúpení zhrnula priority, ktoré sa snaží presadzovať a realizovať od svojho nástupu do funkcie, čo sa udialo zhruba pred rokom . Podľa jej slov ide vedeniu rezortu o pozdvihnutie renomé poľnohospodárov a potravinárov v očiach širokej verejnosti. Ďalšou úlohou je posilnenie postavenia poľnohospodárov a potravinárov v potravinovom reťazci, zvýšenie podielu slovenských potravín na celkovom predaji potravín na Slovensku, a na štvrtom mieste ministerka uviedla transparentné čerpanie eurofondov.

Podľa G. Matečnej náš agropotravinársky rezort do dnešných dní pred sebou tlačí záťaž z minulosti. Pred našim vstupom do EÚ sme podľa G. Matečnej nevynegociovali dobré podmienky. Svoj podiel na súčasnom stave však má aj spotrebiteľ, ktorý sa po prelomovom roku 1989 „ulakomil na krajšie zabalené zahraničné potraviny“.  Avšak aj samotní poľnohospodári sa až príliš ľahko a príliš rýchlo prispôsobili podmienkam, ktoré nám ponúkla únia, a preorientovali sa na produkovanie štyroch či šiestich ľahko dopestovateľných  plodín.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *