Nekonvenčné technológie a založenie porastu kukurice

Správne vykonaná sejba kukurice je základným predpokladom dosiahnutia vysokej produkcie bez ohľadu na smer jej využitia. Ak nezabezpečíme optimálny počet jedincov na jednotke plochy pre danú lokalitu, nezvolíme vhodný hybrid pre cieľové využitie, bude negatívne ovplyvnená nielen výška, ale aj výsledná kvalita produkcie.

Redukované systémy obrábania

K rozhodujúcim oblastiam agrotechniky kukurice siatej, kde nastali zásadné zmeny, je spôsob základného obrábania pôdy. Okrem pracovne a energeticky náročných tradičných orbových spôsobov, sa stále viac presadzujú pôdoochranné a redukované pestovateľské technológie s prvkami ochrany pôdy. Najčastejšie uplatňovaniu technológiou zakladania porastov kukurice siatej je nahradenie orby plytkým kyprením a spojenie predsejbovej prípravy spolu so sejbou a hnojením. Cielená dávka živín „pod pätu“ stimuluje rast koreňov do hĺbky, čím podporuje rovnomernosť a kompletnosť budúcich porastov kukurice.

Pri uplatňovaní redukovaných systémov obrábania pôdy rastie význam vhodného zaradenia kukurice v osevnom postupe. Pri súčasných trhovo orientovaných pestovateľských sústavách s vysokým podielom obilnín a olejnín sa často pestuje kukurica po sebe. Ak je však pôda zamorená kukuričarom koreňovým, opakované pestovanie kukurice po sebe sa neodporúča. V suchých oblastiach a na ľahších pôdach sa vyvarujeme zaraďovaniu kukurice po vysúšajúcich predplodinách a nezabúdame na dostatočný prísun živín do pôdy.

Podporiť čerpanie vody

Základná a predsejbová príprava pôdy pod kukuricu siatu musí predovšetkým zabezpečiť jej dobrú prekyprenosť. Len tak je schopný koreňový systém tejto plodiny preniknúť do väčších hĺbok a v prípade pôd s primeranou výškou hladiny podzemnej vody je rastlina kukurice schopná čerpať vlahu aj z hlbších vrstiev pôdy. Ak sme pôdu na jeseň zorali bez povrchovej úpravy oráčiny, tak skoro na jar, len čo to vlhkostné pomery dovolia, povrch urovnáme. Cieľom je pôdu prekypriť, umožniť jej prehriatie a vyprovokovať rast burín. Tesne pred sejbou kukurice sa použije kombinátor, ale len do hĺbky budúcej sejby. Kukurica znesie aj hrubšiu štruktúru pôdy nad osivovým lôžkom (má veľké zrná s veľkou energiou klíčivosti). Takto pripravená pôda dobre absorbuje vodu a lepšie odoláva tiež vodnej erózii. Príliš jemná príprava pôdy prispieva k vytváraniu neželaného prísušku a napomáha odplavovaniu pôdy pri väčších jarných dažďoch.

Pôdoochranné technológie

Pri redukovaných a konzervačných spôsoboch obrábania pôdy je základným náradím pôdny kyprič. Jeho použitím sa pôda kyprí do požadovanej hĺbky, rozdrobí, ale bez obrátenia. Často je kyprenie spojené s predsejbovou prípravou, sejbou alebo aj aplikáciou priemyselných hnojív.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down