18.02.2019 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nenechajte sa obmedzovať. Využite naplno formát moderného 4 D herbicídu do obilnín.

Aké sú v dnešnej dobe požiadavky na moderný herbicíd do obilnín? Popri samozrejmej výbornej účinnosti na široké spektrum burín musí spĺňať aj ďalšie dôležité kritériá – flexibilita využitia, široké možnosti miešateľnosti, nezávislosť na počasí a v neposlednom rade čo najviac šetrný k pestovaným plodinám (aj tým následným) a taktiež k životnému prostrediu.

NEZÁVISLOSŤ NA POČASÍ         

Keď uvažujeme o výbere herbicídu (herbicídov) do obilnín, okrem tradičných faktorov (predplodina, následná plodina, spektrum burín na danom hone, cena ošetrenia, termín aplikácie, fáza obilniny pri aplikácii, atď.) berieme do úvahy aj čoraz viac nevyspytateľné počasie, ktoré nám často nečakane zasiahne do plánov. Ako reagovať na poveternostné podmienky ako na významný premenlivý faktor? Ako máme aplikovať, keď zrazu klesli teploty k 5°C, alebo naopak, je apríl a už je 23°C? Aký účinok môžeme očakávať, keď v krátkom čase (1 h) po aplikácii zaprší? Môžeme tieto faktory čo najviac eliminovať? Niektoré dnešné herbicídy tieto parametre spĺňajú. Majú široké teplotné rozmedzie použiteľnosti a účinnosti v týchto rozmedziach.

Biathlon® 4D patrí práve k tým herbicídom, ktoré majú široké aplikačné okno z pohľadu teplôt. Tento fakt je potvrdený napr. aj v článku „Jarní ošetření ozimích obilnin proti plevelúm“, od autorov Miroslav Jursík, Josef Soukup z České zemědělské univerzity v Prahe. Tí uvádzajú kombináciu tritosulfuron + florasulam (Biathlon® 4D) ako kombináciu ALS inhibítorov možnú aplikovať už pri nízkych teplotách, t.j. od 5°C. (Zdroj: Agromanuál 2/2015;Jarní ošetření ozimých obilnin proti plevelúm; Jursík, Soukup, Česká zemědelská univerzita v Praze).

FLEXIBILITA APLIKÁCIE – ŠÍRKA REGISTRÁCIE A APLIKAČNÉ OKNO

  Ďalšie praktické vlastnosti, ktoré môžeme zvažovať pri výbere pre nás najvhodnejšieho herbicídu sú aj šírka registrácia (v obilninách je vhodné pokryť všetky druhy najčastejšie pestovaných obilnín) a čo najväčšie aplikačné okno. Šírka aplikačného okna je daná najmä typom účinných látok, ktoré daný herbicíd obsahuje. Pri niektorých herbicídoch, ktorých súčasťou sú tzv. rastové auxínové typy účinných látok (2,4 D; dicamba, MCPA, aminopyralid...) je treba zvážiť aplikáciu v rastovej fáze predlžovanie stebla (BBCH 30-39), kedy sú obilniny (hlavne jačmeň) k takýmto herbicídom citlivé. Biathlon® 4D je možné aplikovať od tretieho listu až po koniec rastového štádia predlžovanie stebla (BBCH 13-39).

MIEŠATEĽNOSŤ        

 Ak chceme pokračovať vo vymenúvaní ďalších vlastností moderného herbicídu, nesmieme opomenúť miešateľnosť. Či už to je tankmix pre rozšírenie účinnosti proti trávovitým burinám (najmä metličke), alebo pridávanie zmáčadiel, ktoré umožňujú dokonalé rozmiestnenie postrekovej kvapaliny na listoch a zrýchľujú distribúciu účinných látok do listov, čím zvyšujú efektivitu herbicídneho zásahu. Samozrejmosťou je miešateľnosť s DAM 390 a s fungicídmi.

Biathlon® 4D  je možné miešať:     

                                                                                                  

  • s herbicídmi – napríklad Amiral® (rozšírenie proti metličke)
    • s regulátormi rastu
    • s pomocnými látkami – DASH® (je súčasťou balenia)
    • s kvapalnými hnojivami (používať bez DASH®) – DAM 390
  • s fungicídmi

 

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU (+ synergický účinok účinných látok)

 

Spektrum účinnosti je priamo šité na všetky dôležité dvojklíčnolistové buriny.  Výborná účinnosť je podporená aj synergickým účinkom oboch účinných látok

Spektrum účinnosti je priamo šité na všetky  dôležité dvojklíčnolistové buriny.  Výborná účinnosť je podporená aj synergickým účinkom oboch účinných látok.

ENVIRONMENTÁLNY PROFIL   

Napriek už spomenutým štyrom dôležitým dimenziám moderného herbicídu, radi by sme pridali aj piatu. Na trhu sa zdá byť dnes neuveriteľne veľa možností herbicídnych riešení v obilninách (a nielen tam). Keď otvoríme Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín, opticky je počet riešení obrovský, avšak je to na úrovni prípravkov. V počte  účinných látok je to už iná muzika. Tam už ich použiteľný počet postupne klesá a zrejme klesať bude. Je to najmä z dôvodu reštrikcií niektorých účinných látok s horším ekotoxikologickým profilom a čoraz obmedzenejším potenciálom pre objavenie nových účinných látok (prípadne nových spôsobov účinku). Krátky polčas rozpadu, rýchly rozklad v pôde alebo preplavovanie v pôde sú limitujúcimi prvkami prípravku z pohľadu enviromentálnej záťaže. Zaujímavým a pre prax významným faktorom je napríklad aj výpar účinných látok. A to hlavne z pohľadu možnej fytotoxicity tam, kde je na susediacich pozemkoch pestovaná citlivá plodina, prípadne kultúra (napr. vinič). Preto aj tieto parametre herbicídov, vzhľadom ku obrovskej pestovanej ploche obilnín (cca 50% z ornej pôdy) nie sú  zanedbateľné.

 

Obe účinné látky prípravku Biathlon® 4D dosahujú v spomínaných parametroch excelentné výsledky. Či už je to parameter polčasu rozpadu v pôde, ktorý je dôležitý najmä ako faktor pre pestovanie následných plodín, kde rezíduá herbicídov môžu následné plodiny poškodiť, alebo pri už spomínaných výparoch (prchavosť) účinných látok, kde môže prísť k poškodeniu susedných porastov (Zdroj: Agromanuál 2/2015; Enviromentální zátěž herbicidú a její kvalifikace; Jursík, Kočárek, Hamouz, Česká zemědelská univerzita v Praze).

Herbicídy nie sú všelieky. Pri ich výbere je rozhodujúce rozpoznanie problému, zohľadnenie podmienok aplikácie a následné hľadanie vhodných riešení. Prajem správnu voľbu.

Marian Čeleš

BASF Slovensko

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down