Nepodceňujme rezistenciu

Rezistencia škodlivých organizmov voči prípravkom na ochranu rastlín sťažuje alebo znemožňuje ochranu. Možností, ako jej predchádzať je mnoho.

Vhodné agrotechnické opatrenia, optimalizácia metód ochrany rastlín a v neposlednom rade voľba vhodných prípravkov na ochranu rastlín pri regulácii škodlivých patogénov a ich striedanie sú hlavné zásady znižujúce riziko vzniku rezistencie. Rezistencia burín, podobne ako rezistencia pri iných škodlivých organizmoch, je závažným problémom súčasného poľnohospodárstva. Regulácia rezistentných populácií burín je vždy technologicky aj ekonomicky náročná.

V spoločnosti Syngenta sa v celoeurópskom meradle venujeme monitoringu rezistencie burín už takmer dve desaťročia, spolupracujeme s Univerzitou aplikovaných vied v nemeckom Bingene a s Českou poľnohospodárskou univerzitou v Prahe. Cieľom monitoringu je predovšetkým overiť existujúce podozrenie na rezistenciu u selektívnych herbicídov, ale tiež zistiť stav aktuálneho šírenia rezistentných populácií v rámci Európy.

Z hospodárskeho pohľadu je v súčasnej dobe na Slovensku najčastejším a najzávažnejším problémom rezistencie metličky obyčajnej voči inhibítorom ALS, teda inhibítorom enzýmu acetolaktát syntázy. Za jej rozšírením stojí celý rad príčin, predovšetkým ide však o dlhodobé a nekritické používanie obľúbených širokospektrálnych herbicídov, ktoré účinné látky zo skupiny ALS inhibítorov obsahujú (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidíny). Podiel populácií metličky obyčajnej rezistentných voči ALS inhibítorom sa neustále zvyšuje.

Na lokalitách a pozemkoch, kde sa objavila rezistencia iba k inhibítorom ALS, je možné metličku obyčajnú úspešne regulovať herbicídom Axial 050 EC (účinná látka pinoxaden, ACCase inhibítor). Výhodou je, že Axial 050 EC dobre účinkuje až do začiatku stĺpkovania metličky a možno ho použiť aj neskôr na jar tam, kde po aplikácii iných herbicídov bolo zistené zlyhanie účinnosti z dôvodu rezistencie.

Vzhľadom na to, že pinoxaden je z pohľadu vzniku rezistencie tiež pomerne rizikovou účinnou látkou, nemal by byť rozhodne používaný na ALS rezistentné populácie metličky obyčajnej paušálne a dlhodobo.

Novším prípravkom s vysokou účinnosťou proti trávovitým burinám je Avoxa. Zaisťuje vysokú efektivitu regulácie, pretože sa jedná o kombináciu dvoch vysoko účinných látok: pyroxsulamu (ALS inhibítor) a pinoxadenu (ACCase inhibítor) vo formulácii s modernými koformulantmi (adjuvant, safener). Zloženie prípravku zaisťuje účinok tak na biotypy citlivé, ako aj na biotypy s preukázanou rezistenciou voči jednej z menovaných skupín účinných látok. Vzhľadom na to, že ide o kombináciu dvoch mechanizmov účinku, riziko vzniku rezistencie sa násobne znižuje, pretože sú účinkom pokryté biotypy s rezistenciou ako voči jednej, tak aj druhej skupine látok. Herbicíd Avoxa je možné použiť proti širokému spektru trávovitých burín (metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná, mätonohy), ale primárne je určená proti najodolnejšiemu stoklasu jalovému. Čiastočný účinok dosahuje aj v ALS rezistentných populáciách stoklasu, ale v tomto prípade by nemalo ísť o opakovanú prax, ktorá by viedla k prehĺbeniu rezistencie.

V prípade výskytu alebo podozrenia na rezistenciu populácií maku vlčieho, rumančeka prímorského alebo hviezdice prostrednej k inhibítorom ALS možno v rámci antirezistentnej stratégií v obilninách odporučiť prípravky s obsahom syntetických auxínov - 2,4 D alebo dicamby. Účinná látka 2,4 D je obsiahnutá v herbicíde Camaro, ktorý je možné použiť ako v ALS rezistentných, tak citlivých populáciách menovaných burín aj z preventívnych dôvodov.

Antirezistentné stratégie nemožno odporúčať paušálne. Ich návrh sa musí riadiť lokálnymi podmienkami, ktoré zahŕňajú prírodné podmienky a spôsob hospodárenia, od ktorých závisí výskyt burín, druh pestovanej plodiny a použiteľné spôsoby regulácie. Okrem vhodného výberu prípravkov a ich kombinácií je nutné pamätať aj na diverzitu používaných agrotechnických postupov, najmä osevných postupov a spôsobov spracovania pôdy, ktoré sú v antirezistentných stratégiách nepostrádateľným prvkom.

V rámci dlhoročného spoločného výskumného projektu medzi spoločnosťou Syngenta a Katedrou agroekológie a rastlinnej produkcie na ČZU v Prahe vznikla Informačná brožúra „Herbicídna rezistencia: vývoj, prevencia a manažment“. Brožúra je voľne prístupná na webe syngenta.sk.

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Slovakia s.r.o.

Stoklas jalový sa z hľadiska možností regulácie radí medzi problematické a odolnejšie druhy burín
Rezistencia sa nevyhýba ani dvojklíčnolistovým burinám. V ČR bola potvrdená rezistencia maku vlčieho voči ALS inhibítorom.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down