18.02.2022 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nezanedbajte morenie osiva strukovín

Použitie prípravkov na morenie osiva strukovín proti chorobám vzchádzajúcich rastlín je veľmi obmedzené a prednostne zamerané na použitie mikrobiálneho prípravku s obsahom mikroskopickej huby Pythium oligandrum Drechsler, ktorá  parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov: Alternaria, Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Phomopsis, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium a ďalších. Je spúšťačom indukovanej rezistencie voči chorobám.

Signalizačná správa

Možnosti ochrany

Účinná látka prípravku huba Pythium oligandrum stimuluje rast rastlín indukciou zvýšenej produkcie fytohormónu kyseliny indolyloctovej a zvyšovaním obsahu fosforu a cukrov. Nie je to klasický fungicíd, a preto ho nie je možné aplikovať ako fungicíd, t. j. až po zistení príznakov choroby. Polyversum je biologický prípravok a jeho účinnosť je závislá od správnosti aplikácie. Po aplikácii prípravku musia spóry na živých pletivách najskôr vyklíčiť a až po rozrastení huby je táto schopná konkurovať alebo parazitovať na fytopatogénnych hubách. Prípravok je preto nutné aplikovať preventívne, t. j. pred výskytom choroby. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast v dobrom zdravotnom stave. V prípade veľmi silného infekčného tlaku je možné následne po biologickom prípravku aplikovať bežný fungicíd.

Morenie osiva pomáha rastlinám prekonať choroby prenosné osivom a pôdou. Z toho dôvodu je na výnimku povolený prípravok na báze fludioxonilu metalaxylu-M s platnosťou autorizácie od 15. decembra 2021 do 14 apríla 2022 proti hubovým chorobám strukovín.

Fludioxonil je širokospektrálny kontaktný fungicíd s reziduálnym účinkom patriaci do skupiny fenylpyrolov. Jeho príjem osivom je limitovaný, je veľmi slabo translokovaný v osive. Účinkuje na ekonomicky dôležité choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Ascomycetes, Basidiomycetes a Fungi imperfecti (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Metalaxyl–M zo skupiny fenylamidov ovplyvňuje syntézu nukleových kyselín. Penetruje do osiva a je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Účinkuje na huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.).

Hrach siaty

Choroby klíčiacich semien a vzchádzajúcich rastlín vyvolávajú huby z rodov Pythium, Rhizoctonia, Aphanomyces, Thielaviopsis, Phoma. Spôsobujú zníženie počtu rastlín na jednotku plochy počas vzchádzania aj v priebehu vegetácie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down