26.02.2020 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Niektoré spojenia jednoducho fungujú lepšie!

Spoločnosť Syngenta prináša túto sezónu na slovenský trh ďalšie nové prípravky, ktoré sú užitočným a moderným pomocníkom našich poľnohospodárov pri dosiahnutí vyšších a lepších úrod.

     A to v prípade nášho nového herbicídu Avoxa, určite platí.  Vďaka  kombinácii dvoch účinných látok pinoxadenupyroxsulamu je zabezpečená herbicídna ochrana proti širokému spektru trávovitých burín a je zároveň podporená aj antirezistentná stratégia.

Čo je antirezistentná stratégia?

     Vývoj rezistencie voči herbicídnym produktom je stále väčším problémom nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Avoxa, kombináciou už spomenutých účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku, dokáže predchádzať vzniku rezistencie a tým zabezpečiť, že vaše porasty ostanú čisté.

    Na obrázku sú znázornené najzávažnejšie buriny obilnín, ktoré sa najviac vyskytujú na našich poliach. Spektrum účinku je vďaka spojeniu pinoxadenu a pyroxsulamu širšie a bezpečnejšie, ako striedanie jednotlivých účinných látok pri ich sólo použití.

 

 

Medzi ďalšie benefity herbicídu AVOXA podložené pokusmi po celej Európe patria:

 

  • Stabilita a nezávislosť

Avoxa má výbornú účinnosť aj pri chlade, rýchlu odolnosť voči dažďu a je nezávislá na teplote.

V rozmedzí od 5 °C do 25 °C bola preukázaná priemerná účinnosť na psiarku roľnú 95 % a priemerná účinnosť na metličku obyčajnú 98 %.

 

  • Výkonnosť a vysokoefektívnosť

     Na základe výsledkov z poľných pokusov bolo zistené, že účinnosť herbicídu Avoxa na metličku obyčajnú nie je ovplyvnená jej rastovou fázou pri aplikácii (n = 31), priemerná účinnosť dosiahla 99 %. Účinnosť proti psiarke roľnej je závislá na jej rastovej fáze v čase aplikácie (n = 38), pri veľkosti viac ako 10 cm dochádza k poklesu účinnosti. Pre zaistenie spoľahlivej účinnosti na potlačenie psiarky roľnej je nutná včasná aplikácia herbicídu Avoxa (do BBCH psiarky 25). Vysoká efektivita sa prejavuje teda v regulácii širokého spektra burín, najmä pri regulácii stoklasu, psiarky a metličky obyčajnej, vrátane ich rezistentných populácií.

 

  • Spoľahlivosť, vysoká kompatibilita

Výborná a bezpečná miešateľnosť s herbicídmi a fungicídmi.

Avoxa je skvelý partner do tank-mixu, pretože disponuje vďaka účinnej látke pyroxsulam schopnosťou regulácie aj niektorých dvojklíčnolistových burín. Hoci by sa v niektorých extenzívnych podmienkach dalo uvažovať o sólo aplikácii, pre kompletné spektrum účinnosti je potrebný tank-mix partner v boji proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám.

 

  • Selektivita

    Selektivita herbicídu Avoxa v obilninách bola hodnotená v pokusoch pre ozimnú pšenicu (186 pokusov), ozimnú raž (25 pokusov) a ozimné tritikale (27 pokusov). Porovnanie bolo vykonané na regionálne štandardy zo skupiny účinných látok HRAC A a HRAC B. Testovanie bolo vykonané na viac ako 200 poľných pokusoch a preukázalo vysokú mieru bezpečnosti herbicídu Avoxa k plodine. Neboli zistené žiadne prejavy fytotoxicity.

 

  • Ideálna formulácia

Výhodou herbicídu Avoxa je taktiež jej formulácia EC a teda emulzného koncentrátu, čím je zabezpečený rýchlejší a efektívnejší príjem rastlinou aj v suchších podmienkach.

Konkurenčné produkty s podobným spôsobom účinku majú vo väčšine prípadov formuláciu WG.

 

  • Flexibilita - v dávkovaní v závislosti od burinného spektra.

Odporúčania na aplikačné dávky a spektrum účinku nájdete v našich plodinových katalógoch.

 

  • Bezpečné použitie v pestovateľskom systéme, bez obmedzenia pre následné plodiny.

 

Nášmu novému herbicídu veríme, pretože má tie najlepšie predpoklady na to, aby sa stal stabilnou súčasťou ošetrenia obilnín.

 

Mgr. Katarína Dikáczová, Syngenta Slovakia

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down