23.02.2011 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nízke ceny utlmujú chovy zvierat

V zemplínskom regióne investície do pôdy v minulom roku nepriniesli očakávané výsledky. V rastlinnej výrobe boli dosiahnuté nižšie úrody ako je priemer za ostatných päť rokov. Nespokojnosť bola aj s kvalitou obilnín a krmovín. Na druhej strane, nižšiu produkciu obilnín a olejnín kompenzovali vyššie ceny týchto plodín.

To sú východiskové body, ktoré boli rozhodujúce pri príprave opatrení na rok 2011 v GAMA – Poľnohospodárskom družstve Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Niektoré rozhodnutia vedenia družstva boli jasné vopred. Veľké investície do jednotlivých úsekov nebudú. Zabezpečia len nevyhnutné opravy a údržbu budov a stavieb.
V rastlinnej výrobe to však bez investícií nejde. Ak chce družstvo dosahovať vyššiu produkciu, musia tomu zodpovedať aj primerané náklady do osiva, ochrany a výživy.
„Zrušenie daňovej úľavy na naftu nám zvýši ročné náklady na pohonné hmoty o 250-tisíc eur. Preto sme upravili jednotlivé postupy pri pestovaní plodín tak, aby sme spotrebu nafty na jeden hektár znížili na minimum. Spotreba pohonných hmôt závisí aj od stavu techniky. Rozhodli sme sa preto kúpiť nový kompaktor, vďaka čomu by sme mali znížiť spotrebu nafty na hektár. Máme objednanú aj sejačku na presný výsev s prihnojovaním, ktorú chceme využívať aj na služby. V tomto týždni, ak nám to dovolí počasie, začneme s prihnojovaním repky a ozimnej pšenice. Pre jarné plodiny máme pripravené najvhodnejšie lokality. Všetko robíme s vedomím, že hoci je v súčasnosti vývoj cien obilnín a olejnín priaznivý, v čase tohtoročného zberu ceny klesnú, ale budú prevyšovať výrobné náklady a jednotlivé plodiny budú rentabilné,“ hovorí Michal Žolna, predseda GAMA – PD Pavlovce nad Uhom.
O význame a postavení živočíšnej výroby v GAMA PD svedčí skutočnosť, že napriek nepriaznivému roku 2010 zabezpečilo družstvo dostatok vlastných zdrojov na jednoduchú reprodukciu, na obnovu vozového parku a technológií do živočíšnej výroby v objeme 230-tisíc eur. V minulosti družstvo chovalo aj ovce a ošípané, ale tieto chovy už zrušili. Teraz majú 472-kusové stádo hovädzieho dobytka, z toho 250 dojníc.
„Pokiaľ bude cena mlieka taká nízka ako vlani, keď oscilovala od 17 do 27 centov za liter, a štát bude naďalej krátiť podporu živočíšnej výroby, budeme nútení utlmovať chov dobytka, čo bude mať negatívny vplyv na zamestnanosť v našom družstve. Zvýšené náklady na výrobu mlieka sú dostatočným dôvodom, aby nákupná cena mlieka bola minimálne na úrovni 35 centov za liter,“ konštatuje Michal Žolna.
Aj investície, ktoré pavlovčania vložili do rekonštrukcie maštalí a do novej dojárne, ich oprávňujú žiadať vyššiu podporu na chov jednotlivých kategórií hospodárskych zvierat.
„Nízke ceny jatočného dobytka nás nútia k tomu, aby sme predávali mliečne teľatá do zahraničia za ceny, ktoré znehodnocujú našu prácu, a tým nevytvárame pridanú hodnotu. Privítali by sme, keby ministerstvo pôdohospodárstva podporilo aj túto kategóriu hospodárskych zvierat,“ apeluje Michal Žolna.
Blíži sa rok 2013, kedy sa budú meniť pravidlá poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Jej kontúry sa pripravujú už v týchto dňoch.
„V nasledujúcom období bude dôležité, aby sa vedenie rezortu pôdohospodárstva, spolu so stavovskými organizáciami, zasadzovalo za vyrovnanie podmienok medzi novými a starými členskými štátmi EÚ. Ak sa to podarí, stúpne aj spoločenské uznanie ľudí, ktorí v agrárnom odvetví pracujú. Je to potrebné preto, že okrem produkcie zdravých potravín sa títo ľudia aktívne podieľajú na krajinotvorbe a skvalitňovaní životného prostredia, z ktorého profitujú všetci, ktorí na Slovensku žijú,“ dodáva Michal Žolna.
Článok nájdete aj v 8. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down