01.04.2020 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová ÉRA pre vaše obilniny

Pri výbere správneho, kvalitného fungicídu je dôležitá širokospektrálnosť, dlhodobosť účinku a v neposlednom rade spoľahlivosť. Všetky tieto vlastnosti podložené výsledkami z pokusov v sebe kombinuje produkt ELATUS TM Era.

Fungicíd ELATUSTM Era vďaka obsahu dvoch mimo­riadne silných komponen­tov SOLATENOLTM (účin­ná látka benzovindiflupyr) a prothiokonazol je ideálnym riešením pri ochrane obil­nín. Včasnou aplikáciou vo fáze vývinu vlajkového listu zabezpečí nie len dlhodobú ochranu porastu, ale pre­dovšetkým podporí nárast úrody.

Rozsiahla registrácia

Prípravok je registrovaný proti širokému spektru hu­bových chorôb. Vďaka tomu zabezpečuje úplne komplet­nú ochranu proti všetkým listovým chorobám, ktoré sa v obilninách vyskytujú. Úpl­ne bezkonkurenčná je účin­nosť SOLATENOLu predo­všetkým na septórie a hrdze.

Efektívne a aktívne sa podieľa na optimalizácii priebehu fyziologických procesov a hospodárení s vodou v rastline. Na fun­gicíd ELATUSTM Era sa môžete zaručene spoľahnúť aj v prípade náchylnejších odrôd, jeho účinnosť ostá­va neohrozená aj v such­ších stresových podmien­kach.

Účinná látka SOLATENOL™

SOLATENOL™ je úplne nová účinná látka, ktorá sa môže pochváliť množstvom kvalít. Jednou z hlavných charakteristík je, že ide o najsilnejší fungicíd zo sku­piny karboxamidov, alebo ak chcete SDHI fungicídov. Na potlačenie patogénu totiž stačí mnohonásobne menšia koncentrácia účinnej látky,  ako je tomu v porovnaní s konkurenčnými účinnými látkami z rovnakej skupiny (graf).

Extrémna dlhodobosť účinku

Účinnosť pri použití prí­pravku ELATUSTM Era je excelentná. Žiaden iný fun­gicídny produkt doposiaľ nepreukázal tak kompletnú a vysokú efektivitu. Má výni­močne dlhý efekt na zelenú listovú plochu vďaka pozi­tívnemu vplyvu účinnej látky na fotosyntézu. Odolnosť proti zmytiu dažďom je 1 ho­dina po aplikácii.

Dlhodobosť účinku účin­nej látky SOLATENOL po­tvrdzujú výsledky pokusov založených ako v in vitro podmienkach, tak aj v poľ­ných pokusoch. SOLATE­NOL sa rýchlo vstrebáva do voskovej vrstvy tkanív listov, následne po rýchlom vstre­baní sa pohybuje pomaly, čím sa zabezpečí jeho dlho­trvajúci účinok.

Je zaručená rovnomerná distribúcia látok v listoch, v celej rastline, ako aj v no­vých prírastkoch (translami­nárny a akropetálny pohyb).

Pri výbere fungicídu do obilnín je dôležitá jeho širo­kospektrálnosť, dlhodobosť účinku a v neposlednom rade spoľahlivosť. Všetky tieto vlastnosti podložené výsledkami z pokusov v sebe kombinuje produkt ELA­TUSTM Era.

Na fungicíd ELATUSTM Era sa môžete zaručene spoľahnúť aj v prípade ná­chylnejších odrôd, jeho účinnosť ostáva neohroze­ná aj v suchších stresových podmienkach.

Mgr. KATARÍNA DIKÁCZOVÁ

Syngenta Slovakia

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down