21.04.2020 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová odroda maku siateho a jej výsledky v skúškach ÚKSÚP-u

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, navrhol na odrodovej komisii vo februári 2020 na registráciu novú odrodu maku siateho (Papaver somniferum L.) IS Morison. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd maku bude prínosom k dopestovaniu kvalitnej suroviny pre farmaceutický priemysel a využitie semena v potravinárstve.

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie sa vykonali na skúšobných staniciach ÚKSÚP-u v repárskej a zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP-u pre mak siaty. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát, 50 kg na hektár pred sejbou a 20 kg na hektár po vyjednotení na konečnú vzdialenosť. Chemická ochrana pozostávala len z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy neboli aplikované. Kontrolnými odrodami boli registrované odrody Major a Opal.

Odroda IS Morison je druhá odroda maku siateho vyšľachtená v spoločnosti ISTROPOL SOLARY a.s., Horné Mýto. Je to odroda s veľmi vysokým obsahom morfínu v makovine.

Výsledky odrody IS Morison

Odroda IS Morison bola v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšaná v rokoch 2018 a 2019.

Úroda semena (t.ha-1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Ročník 2018 2019 Priemer
Odroda t.ha-1 % t.ha-1 % t.ha-1 %
Slovenská republika            
Major 1,91 105,6 1,69 103,7 1,80 104,7
Opal 1,70 94,4 1,57 96,3 1,64 95,1
IS Morison 1,46 81,1 1,28 78,5 1,37 79,7
Repárska oblasť            
Major 1,32 100,6 1,24 108,3 1,28 104,1
Opal 1,31 99,4 1,05 91,7 1,18 95,9
IS Morison 1,19 90,7 0,89 77,7 1,04 84,6
Zemiakarská oblasť            
Major 2,30 107,7 1,84 102,8 2,07 105,3
Opal 1,97 92,3 1,74 97,2 1,86 94,4
IS Morison 1,65 77,1 1,41 78,8 1,53 77,9

Z tabuľky vyplýva, že úroda semena odrody IS Morison bola v priemere za obidva roky a celú Slovenskú republiku nižšia v porovnaní s kontrolnými odrodami. Odrody Major a Opal sú výborné odrody potravinárskeho maku určené predovšetkým na produkciu semena. V makovine akumulujú nižší obsah morfínu. Odroda IS Morison produkuje makovinu s veľmi vysokým obsahom morfínu a je prednostne určená na priemyselné spracovanie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down