20.01.2022 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová stratégia MAS zjednoduší procesy projektových podpôr

Nová stratégia miestnych akčných skupín (MAS) zjednoduší procesy projektových podpôr. Informovala o tom Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA).

BRATISLAVA. Štvrtkové pravidelné stretnutie vedenia PPA so zástupcami miestnych akčných skupín, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) zadefinovalo potrebu nových pravidiel fungovania MAS.
      Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss prítomných informoval o príprave novej stratégie MAS, ktorá odstráni neefektívnosť v procesoch a čerpaní finančných prostriedkov z EÚ. V tejto súvislosti bude vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov MPRV SR a PPA. Jozef Kiss do nej prizval aj zástupcov MAS, ktorí by mali priniesť svoje praktické skúsenosti z doterajšej praxe.
      "Musíme urobiť zmeny, ktoré zefektívnia procesy a zároveň zvýšia objem čerpaných prostriedkov. S tým súvisí množstvo vylepšení, od zmeny podmienok vyhlasovania výziev, ich procesu posudzovania a schvaľovania až po detaily v predkladaní príloh a potvrdení. Chceli by sme zástupcov MAS zapojiť do procesu, aby spolu s nami nastavovali túto dôležitú koncepciu," povedal Kiss.
      Dodal, že kľúčový je cieľ, zjednodušiť a zrýchliť celý proces. Spojenie všetkých zúčastnených strán dáva reálny predpoklad, že sa podarí dosiahnuť lepšie čerpanie európskych finančných prostriedkov za oveľa jednoduchších pravidiel, ktoré zvládne splniť výrazne väčšie množstvo žiadateľov. Tých často odrádzala práve komplikovanosť procesu.
      PPA má záujem pripraviť takú koncepciu, ktorá bude prínosom pre MAS, mestá a obce a tiež pre samotnú PPA, keďže nové nastavenia zlepšia aj pracovné procesy vo vnútri agentúry. Všetci prítomní návrhy ocenili a pozvanie participovať na tvorbe novej stratégie prijali.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down