26.04.2024 | 11:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové odrody maku siateho ozimného

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len ÚKSÚP), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii vo februári 2024 registráciu nových odrôd maku siateho ozimného (Papaver somniferum L.) KSZF Mustang, SO Lear a Snow White. Ide o ďalšie tri odrody ozimného maku registrované v Slovenskej republike. V Listine registrovaných odrôd v roku 2024 bude zapísaných šesť odrôd maku siateho ozimného, vhodného na pestovanie vo výrobných oblastiach Slovenska.

Skúšané odrody boli porovnávané na priemer pokusu. Všetky tri odrody boli navrhnuté na registráciu po dvoch rokoch štátnych odrodových skúšok. Od roku 2023 je pre štátne odrodové pokusy schválená nová kontrolná odroda Olaf.

Počas skúšok bol pri odrodách sledovaný celý rad hospodárskych znakov.

Popisy nových odrôd maku siateho ozimného
KSZF Mustang

Je to stredne skorá modrosemenná odroda maku siateho ozimného s fialovou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Úroda semena bola v priemere za dva roky skúšok 105,4 percenta na priemer pokusu. Odroda dosahuje vysoké a vyrovnané úrody semena vo všetkých výrobných oblastiach. Úroda makoviny bola 104,8 percenta v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 196 dní, počítanú od 1. januára do zrelosti. Je vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 86 percent prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,49 gramu. Semeno má modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je veľmi vysoký - 48,5 percenta. Obsah morfínu v sušine toboliek je nízky – 0,34 percenta. KSZF Mustang je odroda určená na potravinárske využitie semena. Udržiavateľ: KSZ-Fortis, spol. s r.o. Zástupca v SR: -

SO Lear

Je to stredne skorá modrosemenná odroda maku siateho ozimného s tmavo fialovou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu. Úroda semena bola v priemere za dva roky skúšok 105,4 percenta na priemer pokusu. Odroda dosahuje dobré úrody semena zvlášť v repnej výrobnej oblasti. Úroda makoviny bola 104,5 percenta v porovnaní s priemerom pokusu. Vegetačnú dobu má 195 dní, počítanú od 1. januára do zrelosti. Je vysoká s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, veľmi dobre odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odolnosť voči vyzimovaniu má dobrú, v priemere za dva roky skúšok mala 85 percent prezimovaných rastlín. Zdravotný stav bol dobrý, odroda bola stredne odolná voči napadnutiu helmintosporiózou na listoch, plesňou makovou a helmintosporiózou na tobolkách. Hmotnosť tisíc semien bola 0,49 gramu. Semeno má modrasté s dobrou farebnou vyrovnanosťou. Obsah oleja v semene je veľmi vysoký - 48,9 percenta. Obsah morfínu v sušine toboliek je nízky – 0,38 percenta. SO Lear je odroda určená na potravinárske využitie semena. Udržiavateľ: KSZ-Fortis, spol. s r.o. Zástupca v SR: -

Snow White

Je to stredne skorá bielosemenná odroda maku siateho ozimného s bielou farbou korunného lupienka a nízkym obsahom morfínu.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down