17.12.2018 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové registrované odrody viniča hroznorodého

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) je zodpovedným orgánom pre registráciu nových vyšľachtených odrôd poľnohospodárskych plodín vrátane zelenín, aromatických rastlín a liečivých rastlín, okrasných rastlín, viniča, chmeľu a ovocných druhov. Na základe žiadosti žiadateľa o registráciu novej odrody ÚKSÚP – Odbor odrodového skúšobníctva zaradí prihlásenú odrodu do štátnych odrodových skúšok (ďalej len „skúšky“).

Skúšky sa zakladajú na vybraných lokalitách, t. j. skúšobných staniciach, v rôznych agroklimatických oblastiach Slovenska. Pracoviskom pre skúšanie odrôd viniča je skúšobná stanica v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš.

Skúšobná stanica sa nachádza na juhu stredoslovenského regiónu, resp. Banskobystrického kraja. Stanica je situovaná v strede Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti a tesne nadväzuje na južné svahy Krupinskej planiny, ktorá chráni oblasť pred prílevom chladného vzduchu zo severu. Nadmorská výška stanice je 228 metrov. Je to teplá lokalita vhodná na pestovanie teplomilných ovocných druhov a viniča. Priemerná ročná teplota je 9,4 °C. Ročný úhrn zrážok je 584 milimetrov. Pôda na stanici patrí do skupiny ilimetrických pôd. Pôdny typ je hnedozem, subtyp luvizemná. Pôdny druh ílovito - hlinitá s vysokým obsahom ílovitých častíc.

Skúšky sa pri odrodách viniča vykonávajú podľa platných metodík. Pri viniči sa vykonávajú skúšky hospodárskej hodnoty, v ktorých sa hodnotia základné hospodárske charakteristiky odrody a zároveň sa odroda skúša aj v skúškach DUS, na základe ktorých sa vypracuje morfologický popis odrody, overí sa jej odlišnosť od ostatných registrovaných odrôd a stálosť a vyrovnanosť prejavu pozorovaných znakov v jednotlivých rokoch.

Na základe dosiahnutých výsledkov ÚKSÚP rozhodol v roku 2018 o registrácii dvoch odrôd viniča hroznorodého.

Stručný popis najdôležitejších znakov a vlastností novo registrovaných odrôd je uvedený v nasledujúcich popisoch.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down