15.03.2016 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové, výkonnejšie a najmä prispôsobivejšie hybridy

Úsilím spoločnosti Pioneer HI-Bred Slovensko je pre pestovateľov každoročne prinášať nové, výkonnejšie a vzhľadom na vývoj počasia, prispôsobivejšie hybridy kukurice a slnečnice, ktoré predstavili pozvaným pestovateľom v malebnom prostredí Tatier, v Podbanskom. Spojili tak užitočné s príjemným a pestovateľom dopriali nielen množstvo podnetných informácií o novinkách z portfólia spoločnosti, ale aj relax pred nastávajúcou sezónou.

Hostí stretnutia privítal Ing. Anton Mráz a predstavil program podujatia, zameraný na najnovšie materiály v ponuke spoločnosti.

Výrazná obmena portfólia

Ing. Marek Jakubec, produktový manažér spoločnosti Pioneer, na úvod svojho vystúpenia pripomenul 90. výročie založenia HI –Bred company (názov dodatočne doplnený o „Pioneer“- pionier, prvý), ktorá ako prvá spoločnosť na svete začala komerčne vyrábať hybridné osivo kukurice.

V ponuke hybridov kukurice sa v posledných troch rokoch udiali veľké zmeny, výrazne sa obmenila a doplnila  o 14 nových hybridov. „Vyžiadali si to zmeny klímy prejavujúce sa vo výskyte extrémov v počasí. Nové genotypy kukurice sú schopné pružne sa prispôsobiť týmto zmenám, pretože sú cielene šľachtené do podmienok strednej Európy,“ uviedol M. Jakubec a dodal: „Sústredili sme sa na najdôležitejší segment, t. j. stredne neskoré kukurice, kde sme uviedli štyri novinky vrátane neskoršieho waxy hybridu kukurice.“

M. Jakubec vyzdvihol kľúčové zrnové hybridy P9241 (FAO 350), P0023 (FAO 420) a P9911 (FAO 450) uvedené pred dvomi rokmi. V tomto roku sa do ponuky dostali ďalšie štyri perspektívne novinky z toho tri sú určené pre pestovateľov zo severných regiónov Slovenska – univerzál P8521, ďalej P8451 a P8688, určené na výrobu siláže a skorý zrnový hybrid P9074.

Adaptabilita rozhoduje

Slovensko spadá z do semiarídnej kontinentálnej klímy spolu s Maďarskom, časťou Ukrajiny a Rumunskom. „Za zmienku stojí fakt, že 70 percent rodičovských komponentov šľachtíme v Európe, výsledkom čoho sú adaptabilnejšie hybridy práve pre naše podmienky,“ informoval M. Jakubec.

Nová generácia hybridov disponuje vyšším úrodovým potenciálom a lepšou adaptáciou na podmienky prostredia. V porovnaní s poprednými hybridmi kukurice spoločnosti v pokusoch pre vývoj produktov (2013-2015), dosiahli nové hybridy priemerné úrodové zlepšenie o 0,5 tony zrna z hektára.

„Pre pokusy, čo sa týka prispôsobivosti, vyberáme také lokality, v ktorých sú skúšané materiály cielene vystavené stresu vplyvom sucha v období kvitnutia a nalievania zrna.“

Výsledky z poloprevádzkových pokusov zameraných na stabilitu hybridov v klimaticky rôznorodých ročníkoch umožňujú pestovateľom rozhodnúť sa pre také hybridy, ktoré predstavujú najmenšie ekonomické riziko.

„Sucho v minulom roku pociťovali pestovatelia aj v severnejších regiónoch Slovenska. Výskyt teplôt nad 35°C nebol ani tu ojedinelý, kukurice dozrievali skôr, napr. na silážne účely sa kosili už v prvom augustovom týždni,“ konštatoval M. Jakubec.

Zaujímavosťou boli minuloročné dosiahnuté zberové vlhkosti zrna v severných regiónoch, ktoré sú v bežných rokoch okolo 30 a viac percent. V okrese Svidník boli zberové vlhkosti zrna na úrovni 20 percent - P8523 (FAO 270, najskorší Optimum® AQUAmax®) s úrodou 11 ton zrna z hektára, oproti úrodám dosiahnutým na južnom Slovensku, ktoré boli o polovicu nižšie, niekde len 2 tony z hektára.

Výkonné a ekonomické

V najskoršom segmente kukurice sú zaradené dve novinky, určené pre najsevernejšie oblasti Slovenska - P8521 a P8451 (v južných regiónoch sú využiteľné pre náhradný osev). Pestovateľsky preverený P7709 je najskorší silážny hybrid. Oporný univerzálny hybrid P8000 (FAO 240) skončil v minulom roku v desiatke najpredávanejších hybridov (zdroj Kleffmann), čo je na materiál tejto skorosti veľký úspech.

Univerzál P8521, registrovaný v SR v r. 2014, je určený pre tých pestovateľov, ktorý potrebujú siláž s vysokým obsahom energie. Ide o generatívny typ kukurice, ktorý vytvára veľmi dobre vyvinutý a ozrnený šúľok s typom zrna konský zub. V registračných skúškach ÚKSÚP-u v skupine veľmi skorých hybridov na zrno dosiahol priemerné úrody 10,5 tony zrna z hektára pri 20 percentnej zberovej vlhkosti. Podporný hybrid skupiny P8451 je naopak vegetatívny typ kukurice pre výrobu objemovej siláže registrovaný ÚKSÚPom v roku 2015.  Patril medzi TOP 5 najvýkonnejších  hybridov  v registrácii, čo sa týka výšky úrody zelenej (55 t/ha) aj suchej hmoty (16,2 t/ha).

Viac sa dočítate vRoľníckych novinách.

124

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down