11.11.2019 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

"Nové výzvy v ochrane rastlín - cesta do budúcnosti"

V poradí 8. ročník Rastlinolekárskych dní Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti sa uskutočnil v dňoch 15. a 16. októbra 2019 v Nitre formou medzinárodnej konferencie za účasti domácich a zahraničných odborníkov z Českej republiky, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka a Rakúska a zástupcov priemyslu pre ochranu rastlín. Spoluorganizátormi boli Nemecká rastlinolekárska spoločnosť a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Ing. Marián Čeleš, člen Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti,  v úvode privítal hostí konferencie, zvlášť menovite Ing. Štefana Rybu, PhD., generálneho riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva MPRV SR, Ing. Danielu Rudú, riaditeľku Odboru rastlinnej výroby MPRV SR, Ing. Vladimíra Řeháka, predsedu Českej rastlinolekárskej spoločnosti, Dr. Gábora Tarcaliho, predsedu Maďarskej komory profesionálov a lekárov ochrany rastlín, Dr. Gerda Stammlera, prezidenta Nemeckej rastlinolekárskej spoločnosti, Dr. Josefa Rosnera, predsedu Rakúskeho pracovného združenia pre integrovanú ochranu rastlín.

Od utópie k skutočnosti

Konferenciu otvoril Ing. Jozef Kotleba, predseda Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti: „Nosná téma tohtoročných rastlinolekárskych "Nové výzvy v ochrane rastlín - cesta do budúcnosti", nadväzuje na predchádzajúce – v súčasnosti mimoriadne aktuálne témy ako vplyv klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a zdravotný stav rastlín, ochrana vôd, odpady obalov v poľnohospodárstve - ako s nimi ďalej nakladať a bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín.“

Zdôraznil, že nastolená aktuálna téma zahŕňa viaceré nové trendy, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe vrátane ochrany rastlín. Sú to digitalizácia  a senzorová technológia, využívanie robotov a dronov a cielená aplikácia prípravkov. Všetky tieto trendy majú prispieť k cielenej aplikácii prípravkov prostredníctvom zberu dát či už bezpilotnými leteckými zariadeniami, alebo prenosom snímok z družíc. „To čo bolo pred niekoľkými rokmi utópiou v ochrane rastlín sa dnes stáva skutočnosťou,“ skonštatoval J. Kotleba. Spomenuté trendy jednoznačne znižujú ekonomické náklady v ochrane rastlín. Podstatným faktorom je však ekologická rovina a tou je nižšia záťaž životného prostredia prípravkami, zníženie obsahu rezíduí v potravinách, zníženie negatívneho vplyvu na necieľové organizmy, taktiež zníženie vplyvu rizika z používania prípravkov na operátora. Ďalšími témami je poradenstvo pre profesionálnych a neprofesionálnych používateľov, prognóza a signalizácia a biologická ochrana rastlín, uplatňovanie ktorej si v ochrane rastlín vyžaduje čoraz vyššie percento konzumentov v Európe vrátane Slovenska.

Za MPRV SR sa hosťom podujatia prihovoril Ing. Š. Ryba, PhD. Zdôraznil, že poľnohospodárska výroba patrí medzi najvýznamnejšie hospodárske oblasti a z hľadiska existencie ľudstva je produkcia a výroba potravín nielen rezortným poslaním, ale napĺňa celospoločenské potreby. Otázkou súčasnosti je ako sa prípravky na ochranu rastlín (ďalej len POR“) využívajú, aké účinné látky sa aplikujú a akým spôsobom. „Samozrejme spôsob ochrany rastlín je úspešný len vtedy, keď sú POR vhodne doplnené ostatnými spôsobmi regulácie v rámci integrovaného systému ochrany rastlín,“ dodal.

Techniky stratégie a vízie rastlinnej výroby zajtrajška

„Jedným z nových pestovateľských systémov je tzv. "spot farming" (cielene zamerané pestovanie), pri ktorom sa všetky dostupné údaje používajú na optimálne zaraďovanie plodín do odpovedajúcich podmienok prostredia, pričom ide o čo najefektívnejšie využívanie zdrojov s cieľom trvalo udržateľnej intenzifikácie rastlinnej výroby,“ uviedol Jens Wegener, riaditeľ Odboru aplikačnej techniky pre ochranu rastlín z Ústavu Juliusa Kűhna, Nemecko, podľa ktorého novátorský odborný prístup môže novými digitalizačnými metódami v poľnohospodárstve a autonómnymi robotickými systémami položiť základy nových pestovateľských systémov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down