Novela o hnojivách má prispieť k ochrane podzemných vôd

Novela zákona o hnojivách má prispieť ku zlepšeniu ochrany podzemných vôd. Počíta s tým Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Právnu normu schválil parlament.

BRATISLAVA. „Návrh zákona sa predkladá z dôvodu úpravy správnych aplikačných postupov tak, aby nedochádzalo k bodovému znečisteniu, respektíve, aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca,“ zdôvodnil agrorezort v dôvodovej správe k legislatívnej norme. Novela zákona zadefinuje podmienky pre dočasné uskladnenie tuhých hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach.       Právna norma rieši aj pokutovanie. V prípade, ak producent sekundárneho zdroja živín alebo producent kompostu poruší povinnosti vyplývajúce zo zákona, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky mu môže uložiť pokutu. Tá sa môže pohybovať od 500 eur do 5000 eur.       Novela upravuje aj prípady, kedy nebudú musieť poľnohospodári žiadať kontrolný ústav o povolenie na používanie hnojív. „V prípade, ak nedôjde k zmene výrobných podmienok, napr. v zložení vstupných surovín alebo zmene teploty spracovania, tak nedôjde ani k zmene vlastností a obsahu živín, rizikových prvkov a mikrobiologických parametrov vo výstupnom produkte, a z toho dôvodu nebude potrebné pred každou aplikáciou sekundárneho zdroja živín alebo kompostu žiadať kontrolný ústav o povolenie na ich používanie,“ uvádza sa v novele.       Návrh zákona bude mať podľa MPRV pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska ochrany pôd a vôd pred dusičnanmi, ako aj pozitívny vplyv na životné prostredie v okolí ľudských obydlí. „Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy v dôsledku vzniku možnosti udeľovania sankcií pri porušení zákonných ustanovení. Bude mať tiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nakoľko už nebude potrebné žiadať o vydanie povolenia pred každou aplikáciou sekundárneho zdroja živín alebo kompostu, ak nepríde k zmene ich výrobných podmienok,“ dodalo MPRV.       Plénum odobrilo aj pozmeňujúci návrh zo spoločnej správy výborov, ktorým sa ustanoví možnosť použiť pri výpočte dávky dusíka v hospodárskych hnojivách iné hodnoty, ako sú ustanovené v prílohe zákona na základe analytického rozboru na obsah dusíka v hospodárskom hnojive.

/tasr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *