Novela o nadobúdaní pôdy na marcovú schôdzu parlamentu nepôjde

Rokovanie o návrhu novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vláda prerušila, a tak legislatívny predpis už na marcovú schôdzu Národnej rady SR nepôjde. Uviedla to po rokovaní vlády šéfka MPRV Gabriela Matečná. Podľa nej sa vláde "problematickým javila podmienka 10 rokov trvalého pobytu záujemcu o kúpu pôdy", a preto "bude sa hľadať spôsob, aby sa vyšlo v ústrety slovenským, najmä malým farmárom a súkromne hospodáriacim roľníkom".

BRATISLAVA. Rokovanie vlády o tomto bode by malo byť podľa nej prerušené pravdepodobne do budúcej stredy (8. 3.). „Nehovorím to však s veľkou istotou, pretože možno narazíme na ešte väčšie otázniky, ako sme si dnes mysleli. Na marcovú parlamentnú schôdzu sa tento zákon teda už nedostane. Predpokladám, že sa dostane až na aprílovú schôdzu,“ priblížila.       Z návrhu novely zákona MPRV o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý dnes mala prerokovať vláda, vyplýva, že podmienka 10-ročného trvalého pobytu, respektíve sídla osoby – záujemcu o nákup pôdy v SR sa zo zákona vypustí. Tým sa podľa rezortu pôdohospodárstva odstráni riziko neprimeraného obmedzenia prístupu k vlastníctvu poľnohospodárskych pozemkov pre osoby, ktoré túto podmienku neplnia, a to bez ohľadu na to, či ide o subjekty zo SR alebo z ostatných členských štátov EÚ.       Dôvodom predloženia návrhu novely zákona bolo podľa MPRV aj konanie Európskej komisie (EK) proti SR vo veci údajného porušenia Zmluvy o fungovaní EÚ z dôvodu neprimeraného zásahu do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa, ktoré malo byť spôsobené prijatím zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v roku 2014.       Podľa EK je v rozpore s uvedenými zásadami podmienka 10-ročného trvalého pobytu (sídla) záujemcu o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ďalej prednosť záujemcu z nižšieho ponukového stupňa pred záujemcom z vyššieho ponukového stupňa a podmienka aspoň 3-ročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe na strane záujemcu. EK vyjadrila zároveň obavu z narušenia zásady oddelenosti priamych platieb.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *