14.05.2021 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novela zákona o neprimeraných podmienkach vychádza v ústrety zahraničným reťazcom

Poslanci Národnej rady (NR) SR prijatím novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami vyšli v ústrety zahraničným obchodným reťazcom.

BRATISLAVA. Ako ďalej v reakcii na parlamentom schválený zákon uviedla riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Jana Venhartová, poslanci NR SR odignorovali verejnú výzvu zástupcov všetkých odvetví potravinárskeho priemyslu na Slovensku, aby nepoľavili v ochrane dodávateľov voči nekalým praktikám zo strany obchodu.
Dodala, že prijatá novela podľa nej prinesie znefunkčnenie kontroly dodržiavania zákona a chaos v oblasti splatnosti faktúr za dodané potraviny. Zároveň v dôsledku vypustenia povinnosti vyúčtovania predajných akcií získajú obchodné reťazce neoprávnený finančný prospech na úkor dodávateľov potravín.
Okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami sa rozšíri, zakotví sa cezhraničná spolupráca ministerstva pôdohospodárstva s orgánmi presadzovania práva v ostatných členských štátoch EÚ a Európskou komisiou. Novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami 13. mája schválilo plénum NR SR.
Návrhom zákona sa zabezpečuje transpozícia eurosmernice o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci. Eurosmernicu sú všetky členské štáty EÚ povinné transponovať do 1. mája 2021, pričom prijaté zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia sa musia začať uplatňovať najneskôr od 1. novembra 2021.
Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Vladimíra Zajačika (OĽANO) dochádza v návrhu zákona k viacerým úpravám.
Zmeny v dôsledku pozmeňujúceho návrhu zahŕňajú napríklad úpravu pojmu odberateľ či definície pojmu tretia osoba, dopĺňa sa tiež definícia pojmu skupina. Ponecháva sa v platnosti účinné znenie neprimeranej podmienky účtovania logistických poplatkov. Upravujú sa aj lehoty splatnosti za faktúry tak, aby bola pri splatnosti faktúr zohľadnená skutočnosť reálneho doručenia faktúry odberateľovi. Ponecháva sa aj neprimeraná podmienka predaja potraviny odberateľom spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej potraviny. Zároveň sa má zabrániť neoprávnenému vracaniu faktúr obchodníkmi a neúmernému predlžovaniu splatnosti faktúr bez opodstatneného dôvodu. Súčasne sa upravili lehoty, keď je možné uložiť poriadkovú pokutu. Posunul sa aj dátum účinnosti návrhu zákona na 15. júna tohto roka.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down