04.08.2014 | 06:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novelu zákona o neprimeraných podmiekach zasypali pripomienkami

K návrhu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, dostal jeho predkladateľ, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MP RV) SR, v rámci medzirezortného pripomienkového konania 198 pripomienok.

BRATISLAVA. Z toho 115 pripomienok bolo zásadných, a to najmä od obchodných a zamestnávateľských zväzov a združení, od agrárnych a potravinárskych komôr, ale aj od orgánov štátnej správy.
Najviac pripomienok, až 36, z toho 28 zásadných, vzniesol voči návrhu novely zákona Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR. Okrem iného navrhuje zmeniť dátum účinnosti novely zákona na 1. júl 2015. ZOCR taktiež navrhuje vypustiť z novely dolnú hranicu sankčného rozsahu a hornú hranicu znížiť (ponechať) na 300 000 eur. "Vysokou dolnou hranicou sankčného rozsahu sa nezohľadňuje závažnosť porušenia zákona. Taktiež navrhovaná horná hranica predstavuje likvidačnú sankciu v podstate pre ktorýkoľvek podnikateľský subjekt, čo je v rozpore s európskou legislatívou, v zmysle ktorej by mala výška pokuty zodpovedať závažnosti porušenia zákona," pripomína ZOCR.
Množstvo pripomienok vzniesli k návrhu novely aj komory. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) prispela k návrhu novely prispela 9 zásadnými pripomienkami, Potravinárska komora Slovenska (PKS) 13 zásadnými pripomienkami.
"PKS považuje 10-násobné zvýšenie maximálnej hranice pokuty na úroveň 3 miliónov eur za neprimerané vo vzťahu k úrovni pokút za iné správne delikty, ukladaných orgánmi verejnej moci v iných oblastiach regulácie vzhľadom na význam chránených záujmov," podčiarkla komora. PKS žiada ponechať maximálnu výšku sankcií na súčasnej úrovni, pretože "zastáva názor, že novo navrhované výšky pokuty nebudú mať charakter prevencie".
Jedenásť zásadných pripomienok uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR. Žiada predkladateľa, aby k predmetnému materiálu vypracoval analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. "Žiadame tiež znížiť dolnú i hornú sadzbu pokút, rozdeliť správne delikty podľa závažnosti, a pre každú skupinu stanoviť samostatné rozpätie výšky pokút. Navrhnuté pokuty pokladáme za privysoké;  nepôsobia preventívne, ale na mnohých podnikateľov s potravinami likvidačne. Rovnako sa týkajú veľkých aj malých predajcov, a nerozlišujú sa ani podľa závažnosti porušenia," pripomína rezort hospodárstva.
MP RV SR v dôvodovej správe k novele zákona, ktorá by mala byť účinná od  1.januára 2015, konštatovalo, že "prax ukázala, že neprimerané podmienky v obchodných vzťahoch sa obchádzajú".
Najvýznamnejšie zmeny, ktoré novela prináša v porovnaní s aktuálne platnou právnou úpravou, spočívajú v uplatnení všeobecného limitu na všetky peňažné alebo nepeňažné plnenia dodávateľa voči odberateľovi, čím sa taxatívny zoznam peňažných a nepeňažných plnení stáva nadbytočným a v zvýšení limitu na hodnotu 6 percent z ročných tržieb odberateľa z dôvodu zaradenia plnení za využitie distribučnej siete odberateľa pod tento limit.
(tasr)Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down