05.12.2014 | 03:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Novely zákonov o katastri a geodézii budú prínosom

Sprehľadnenie práv a povinností na úseku katastra a na úseku geodézie a kartografie, prehľadnejšiu úpravu vzťahujúcu sa na geodetické a kartografické činností, zrýchlenie a skvalitnenie registrácie majetku majú za cieľ návrhy zákonov o katastri nehnuteľností a o geodézii a kartografii z dielne Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK).

BRATISLAVA. Obe normy, ktoré sú v súčasnosti v legislatívnom procese, posúdia na najbližšom zasadnutí členovia Hospodárskej a sociálnej rady SR.
      Nová právna úprava by mala znamenať zlepšenie služieb pre občanov, ako aj štát, prostredníctvom elektronickej komunikácie a umožniť nevyhnutné kroky na realizáciu projektu „Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností“.
      Návrhy predpokladajú vybudovanie centrálneho systému katastra nehnuteľností, ktorý zabezpečí dostupnosť údajov a služieb katastra každému z ktoréhokoľvek miesta pre celé územie Slovenska. Zároveň umožnia poskytovanie listov vlastníctva elektronicky aj na právne úkony a urýchlia proces registrácie majetku skrátením lehôt na základe procesov elektronizácie katastrálnych konaní. Okrem iného sa výrazne skráti lehota na výmaz záložného práva z doterajších 60 na 5 dní.
      Ďalšou novinkou bude zavedenie evidencie cien nehnuteľností do obsahu katastra, čo umožní získanie prehľadu o vývoji cien nehnuteľností, zavedenie nových prvkov ochrany vlastníka pri prevode nehnuteľnosti a zavedenie nového inštitútu na odstránenie duplicitného vlastníctva. Novely po schválení vytvoria predpoklady pre korektnú koordináciu subjektov poskytujúcich údaje slúžiace na aktualizáciu základnej bázy údajov pre geografické informačné systémy ako záväzného lokalizačného štandardu pre budovanie iných teritoriálne orientovaných informačných systémov.
      Realizácii týchto zámerov pomôže aj nasadenie projektu „Elektronické služby Základnej bázy pre geografické informačné systémy“, za ktorý Úrad geodézie, kartografie a katastra SR získal prestížne svetové ocenenie. Jeho zavedením sa rozšíria ďalšie služby poskytované v rámci informatizácie verejnej správy ako súčasť eGovernmentu, ktoré prispievajú k zrýchleniu a skvalitneniu jej výkonu.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down