17.03.2014 | 05:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový katastrálny zákon má byť prehľadnejší a má zlepšiť fungovanie katastra

Prehľadnejšiu úpravu práv a povinností na úseku katastra nehnuteľností má priniesť novela zákona o katastri nehnuteľností, ktorej návrh Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

BRATISLAVA. Hlavným cieľom návrhu zákona je podľa predkladacej správy okrem sprehľadnenia úpravy práv a povinností vytvoriť jednotnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na geodetické a kartografické činnosti na úseku katastra, ktorých výsledky sa preberajú do katastra nehnuteľností a zlepšiť fungovanie katastra, zohľadňujúc pritom požiadavky praxe.
"Nová právna úprava reaguje na požiadavku zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zjednodušenia a lepšieho prístupu k údajom evidovaným v katastri nehnuteľností, zvyšovania presnosti, a teda lokalizačnej istoty polohy a tvaru nehnuteľností na zemskom povrchu, a to vyprecizovaním niektorých v doterajšej právnej úprave platných zákonných inštitútov a zavedením nových, doteraz neupravených inštitútov," uvádza úrad v návrhu zákona.
Významnou zmenou je rozdelenie geodetických a kartografických činností podľa ich charakteru, a to na kategóriu činností vykonávaných pre kataster nehnuteľností a ich začlenenie do návrhu katastrálneho zákona a kategóriu činností vykonávaných na úseku geodézie a kartografie, ktoré sú predmetom návrhu zákona o geodézii a kartografii.
Návrh katastrálneho zákona podľa ÚGKK SR zároveň predstavuje základné a nevyhnutné kroky súvisiace s realizáciou projektu Operačný program informatizácia spoločnosti – Elektronické služby katastra nehnuteľností a zohľadňuje aktuálne procesy v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností.
Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. júla 2015.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down