08.09.2020 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

NPPC – VÚRV Piešťany na CDP 2020 s rozsiahlou expozíciou

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch (ďalej NPPC – VÚRV) na 9. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou v rámci svojej expozície predstavil odrody hustosiatych obilnín a maku siateho, taktiež medzinárodné a národné projekty a výskumné úlohy ako aj projekty cezhraničnej spolupráce, na ktorých sa pracovníci ústavu podieľajú.

Odrody obilnín s pridanou hodnotou

„Na pracovisku Výskumno–šľachtiteľskej stanice Vígľaš-Pstruša patriacej pod NPPC – VÚRV v Piešťanoch sa venujeme šľachteniu odrôd obilnín s pridanou hodnotou pre humánnu ako aj animálnu výživu. V pšenici ozimnej sme v posledných rokoch zaregistrovali štyri slovenské odrody s elitnou potravinárskou kvalitou: PS Kvalitas, PS Dobromila, PS Luana a PS Borna. Z nášho šľachtenia vzišla jediná slovenská odroda pšenice ozimnej s purpurovou farbou zrna PS Karkulka s preukazne vyšším obsahom zdraviu prospešných antokyanov. Rovnako pracujeme na odrode Blue s modrou farbou zrna a disponujeme jedinou slovenskou odrodou pšenice ozimnej pološpaldovej PS Lubica,“ uviedol počas prehliadky expozície Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC – VÚRV Piešťany. Z jarných obilnín vyzdvihol odrodu ovsa siateho Václav s najvyšším obsahom zdraviu prospešných β-glukánov z plevnatých ovsov v SR (4,5 percenta). Odroda ovsa nahého Inovec disponuje výbornými kvalitatívnymi parametrami pre výrobu ovsených vločiek. Aktuálne pracujú na tvorbe novej odrody jačmeňa jarného nahého s vyšším obsahom β-glukánov pre potreby potravinárskeho priemyslu. Nemenej zaujímavou pre potreby humánnej výživy je jediná slovenská odroda pohánky siatej - Špačinská 1. Prvé slovenské odrody ovsov s čiernym zrnom Hucul a Norík sú vhodné pre výživu koní, ktorých podporu chovu nedávno avizovalo MPSR. V rámci obilnín sa venujú šľachteniu tritikale ozimného, kde pracovisko VŠS Vígľaš–Pstruša disponuje najširším portfóliom odrôd v SR (až tri registrované odrody) a pšenice jarnej (šesť registrovaných odrôd).

Mak pre slovenské potraviny

Výskumná šľachtiteľská stanica v Malom Šariši sa viac ako päť desaťročí venuje šľachteniu maku siateho. Výsledkom práce šľachtiteľov je desať registrovaných potravinárskych odrôd maku, z ktorých štyri najnovšie predstavujú novú generáciu odrôd s vysokým úrodovým potenciálom. „Slovensko má kvalitný genetický materiál, vlastné odrody vyšľachtené a adaptované na naše podmienky a má dlhoročnú tradíciu jeho pestovania,“ uviedla Ing. Beata Brezinová z Výskumno-šľachtiteľskej stanice Malý Šariš. Skonštatovala, že vďaka spropagovaniu jedinečných vlastností makového semena, sa táto plodina opäť dostáva do väčšej pozornosti. „Nové smery spracovania makového semena vo forme oleja, múky, makového nápoja, cukroviniek s prídavkom maku, kozmetických prípravkov na báze maku a dokonca aj makového likéru, poskytujú pestovateľom zaujímavé možnosti zhodnotenia produkcie,“ dodala. Mak sa stáva aj ekonomicky zaujímavou plodinou, zisk pri priemernej úrode a slušnej realizačnej cene môže byť v porovnaní s obilninami aj dvojnásobný.

Odrody maku

V pokuse si bolo možné prezrieť tri modro-semenné odrody maku siateho: MS Diamant, MS Harlekyn a MS Zafir a bielo-semennú odrodu Albín.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down