NPPC – VURV Piešťany opäť s hodnotnou expozíciou

Tradičným spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa, ktoré sa v tomto roku uskutočnili v Oponiciach, je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. 

CDP 2023

„V rámci expozície Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany patriaceho pod Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum sme sa v tomto roku na celoslovenskom stretnutí poľnohospodárov v Oponiciach zamerali najmä na problematiku a otázky ekologizácie poľnohospodárskej výroby,“ povedal v úvode Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC – VURV v Piešťanoch.

Medzinárodný projekt ECOBREED

Aj preto ako prvý z významných medzinárodných projektov P. Hauptvogel predstavil ECOBREED, ktorý je v piatom roku riešenia, orientovaný je na šľachtenie plodín určených pre ekologické poľnohospodárstvo s cieľom zvýšenia efektívnosti a konkurencieschopnosti ekologických odrôd. O význame projektu vypovedá skutočnosť, že sa ho zúčastňuje 24 vedeckých a výskumných organizácií z Európy, taktiež z USA a Číny.

Ako zdôraznil P. Hauptvogel - odrody určené pre ekologické poľnohospodárstvo by mali byť kvalitné s vysokou odolnosťou proti chorobám, čomu bol podriadený aj ich výber a hodnotenie. „Na Slovensku sa venujeme pšenici, ale projekt je zameraný aj na ďalšie plodiny, napr. na sóju, zemiaky a pohánku. Tieto plodiny sú riešené so spolupracujúcimi pracoviskami v zahraničí,“ dodal P. Hauptvogel. Konkrétne v pokusoch bolo vybratých viac ako 200 odrôd pšenice - vhodných do ekologického poľnohospodárstva. Výberu a hodnotenia odrôd pšenice sa zúčastnili šľachtiteľské, výskumné a vedecké pracoviská z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Maďarska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Slovenska. V ďalších pokračovaniach projektu boli do hodnotenia vybraté neskoré a skoré odrody pšenice, určené na základe geografického rozdelenia. Konkrétne skoré odrody, ktorých je 80, pochádzajú zo Srbska, Slovinska, Rumunska, Maďarska, Rakúska, Francúzska, Chorvátska a Slovenska - ako jedna zóna. Druhú zónu predstavujú neskoré odrody, vybrané  z Nemecka, Českej republiky, Rakúska a Švajčiarska. Experimentálne hodnotenie odrôd pšenice bolo realizované na Experimentálnom pracovisku NPPC v Borovciach patriaceho pod VÚRV Piešťany a zúčastnených partnerov projektu. Ako uviedol P. Hauptvogel išlo o veľmi dobrú príležitosť porovnať  prienik vlastností medzi skorými a neskorými odrodami pšenice a zároveň porovnať naše odrody pšenice s odrodami z ostatných zmienených krajín. Hodnotených bolo viac ako 40 znakov vrátane odolnosti proti chorobám aj škodcom. Zo sledovaných odrôd pšenice boli realizované výbery do farmárskych participatívnych pokusov, ktoré sa uskutočnili na pokusných poliach partnerských organizácií Biomila SK, s. r. o., Rudník, SEMA HŠ, s. r. o., Sládkovičovo a dvoch vybraných samostatne hospodáriacich roľníkov v lokalitách Biele Karpaty. Z ôsmych hodnotených odrôd pšenice z pohľadu kvalitatívnych parametrov zaujali PS Dobromila zo šľachtenia VÚRV Piešťany a IS Laudis zo šľachtenia  Istropol Solary. „Cieľom participatívnych farmárskych pokusov bolo poukázať na fakt, že aj na Slovensku má šľachtenie nových odrôd pšenice pre ekologické poľnohospodárstvo, ako aj využívanie odrôd vyšľachtených pre konvenčné poľnohospodárstvo perspektívu,“ dodal P. Hauptvogel k aktuálne najvýznamnejšiemu projektu výskumníkov v Piešťanoch, ktorý bude ukončený vo februári 2024.

Projekty cezhraničnej spolupráce 

Z projektov cezhraničnej spolupráce P. Hauptvogel predstavil nanajvýš aktuálny projekt zameraný na riešenie dopadov klimatickej zmeny pod názvom SUPOKLIP. Ide o typ projektu Interreg, riešený v koncepcii Slovenská republika – Česko. Predmetom skúmania sú superabsorpčné polyméry, ktoré majú priaznivý vplyv na počiatočný vývin rastlín a tvoria inovačný nástroj na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve. 

V ďalšom, nemenej zaujímavom cezhraničnom projekte pod skratkou IDARPO, realizovanom v spolupráci s rakúskym partnerom, je riešená identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie vybraných druhov ovocia, konkrétne marhúľ. 

V centre inteligentné farmárstvo

Jedným z najvýznamnejších projektov riešených v súčasnosti vo VURV v Piešťanoch je SmartFarm. Ako objasnil P. Hauptvogel, predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept inteligentného farmárstva a agropotravinárskej produkcie.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down