NPPC – VÚRV Piešťany s odrodami pšenice a maku

Spoluorganizátorom Celoslovenských dní poľa v Dvoroch nad Žitavou je tradične Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach. Na 6. ročníku podujatia predstavili kolekciu odrôd maku siateho, pšenice letnej, pšenice pološpaldovej a nové perspektívne odrody pšenice špaldovej a dvojzrnnej.

„V tomto roku tu predstavujeme odrody, ktoré boli vyšľachtené na dvoch šľachtiteľských pracoviskách NPPC – v Malom Šariši a vo Vígľaši-Pstruša. Taktiež predstavujeme nové odrody „znovuobjavenej“ pšenice špaldovej a pšenice dvojzrnnej – vyšľachtené vo VÚRV v Piešťanoch,“ uviedla k prezentácii RNDr. Darina Muchová, PhD.

NPPC – VÚRV sa zaoberá šľachtením odrôd hustosiatych obilnín – pšenice letnej f. ozimnej a f. jarnej, pšenice špaldovej a tritikale. V prípade ovsa, okrem jarnej formy, šľachtia aj odrody ovsa ozimného, taktiež nahého, plevnatého a s čiernym zrnom. „Jednou z možností ako zvýšiť pridanú hodnotu nielen pšenice, je tvorba nových odrôd s vyšším obsahom antokyánov, prírodných farbív patriacich do skupiny fenolických zlúčenín. Antokyány sú rozpustné vo vode a zrnu dávajú charakteristické modré, červené alebo purpurové zafarbenie, napr. odroda PS Karkulka. Vyznačujú sa predovšetkým antioxidačnými a inými biologickými účinkami pozitívne pôsobiacimi na zdravie konzumenta,“ dodala D. Muchová.

Jedinečné odrody maku

Špecifikom pracoviska VŠS Malý Šariš ako jediného na Slovensku je šľachtenie maku siateho. Podľa D. Muchovej sú slovenské odrody maku siateho veľmi kvalitné a pestujú sa okrem Slovenska, najmä v Českej republike, ktorá je považovaná za najväčšieho producenta a pestovateľa maku v Európe.

Šľachtenie maku sa uberá dvomi diametrálne odlišnými smermi: na odrody s vysokým obsahom alkaloidov morfínového typu a odrody potravinárskeho maku. „Keďže EÚ prijala prísne opatrenia pre pestovanie maku, ubudlo jeho pestovateľov. Záujem o mak je však aj naďalej vysoký, čo vidíme vo zvýšenom dopyte po našich odrodách,“ dodala D. Muchová.

V tomto roku je v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP-u zaradených až päť nových perspektívnych odrôd maku siateho pre potravinárske využitie. „Paradoxom je, že sa ťažko prekonávajú kontrolné odrody z nášho vlastného šľachtenia – sú totiž kvalitou semena a dosahovanými úrodami výnimočné,“ uviedla D. Muchová a ďalej dodala, „pri našich odrodách sa cení najmä ich úrodová stabilita v rôznych ročníkoch.“ Pre zaujímavosť v minulom roku v Českej republike v odrodových skúškach realizovaných ÚKZÚZ-om sa na prvom mieste v úrode semena umiestnila odroda Gerlach, ktorá bola vyšľachtená pred viac ako 25 rokmi. Na záver skonštatovala: „Pestovanie potravinárskeho maku považujeme za slovenskú tradíciu, vždy sa mu u nás darilo, ide však o náročnú plodinu nielen na podmienky prostredia, ale aj z pohľadu agrotechniky.“

Nové odrody pšenice 

Výsledky šľachtenia pšenice predstavil Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC-VÚRV Piešťany: „PN Mislina bola vytvorená výberom z populácie pšenice špaldovej získanej na zberovej expedícii v Slovinsku. Ide o odrodu s- vyššou nutričnou kvalitou , dosahuje vysoké úrody zrna, ktoré však po zbere vyžaduje odplevňovanie.“

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *