17.09.2019 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

NPPC - VÚRV Piešťany so Zlatými kosákmi

Na 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019 sa opäť úspešne prezentovalo Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC), ktorého súčasťou je Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) v Piešťanoch. Výsledky práce výskumníkov a odborníkov z NPPC – VÚRV Piešťany boli právom ocenené Zlatými kosákmi.

Agrokomplex 2019

Rok 2019 bol pre šľachtiteľov z NPPC – VÚRV Piešťany z pohľadu registrácie až šiestich nových odrôd mimoriadne úspešný. O výsledkoch práce ocenenej až tromi Zlatými kosákmi sme sa porozprávali s riaditeľom NPPC – VÚRV Piešťany Ing. Pavlom Hauptvogelom, PhD.

V úvode predstavil dve nové odrody pšenice letnej formy ozimnej – ako prvú PS Borna vyšľachtenú na pracovisku Výskumno-šľachtiteľskej stanice (VŠS) Vígľaš - Pstruša a MS Julieta, ktorá je výsledkom šľachtenia VŠS Malý Šariš. „Sú to odrody pšenice, ktoré sa vyznačujú v priemere o päť percent vyššou úrodou v porovnaní s úrodami kontrolných odrôd dosiahnutých v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP-u. Disponujú plasticitou, majú veľmi dobrú odolnosť proti chorobám, najmä hrdziam,“ informoval o novinkách Ing. P. Hauptvogel, PhD.

Ocenená PN Mislina

Počas tohtoročnej výstavy Agrokomplex 2019 bola Zlatým kosákom ocenená absolútne nová odroda pšenice špaldovej PN Mislina – prvá v tomto segmente pšeníc vyšľachtená na Slovensku práve vo VÚRV v Piešťanoch. Ako uviedol Ing. P. Hauptvogel, PhD., vznikla na báze medzinárodnej spolupráce a spoločných zberových aktivít s partnermi v Slovinsku, kde v oblasti Koroška bol zozbieraný pôvodný materiál použitý v jej šľachtení. PN Mislina je ozimná bezosinatá odroda špaldovej pšenice, pri ktorej Ing. P. Hauptvogel, PhD. vyzdvihol pomerne vysokú HTZ 48,5 gramu, stredný obsah lepku a veľmi vysoký obsah bielkovín na úrovni 17,8 percenta. Prednosťou je odolnosť proti chorobám klasu. V štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP-u dosiahla priemernú úrodu 4,8 tony na hektár. „PN Mislinu odporúčame pestovať v podhorských a horských oblastiach v menej priaznivých podmienkach prostredia, každopádne je vhodná do ekologického systému hospodárenia,“ dodal k špecifikám pestovania.

Záujem o odrodu potvrdila nemenovaná osivárska spoločnosť, ktorá získala zmluvu na jej zastupovanie a rozširovanie na Slovensku.

Až tri nové odrody maku siateho

Ďalším úspechom šľachtiteľov z VŠS Malý Šariš je registrácia troch nových odrôd maku siateho - MS Diamant, MS Topas a MS Zafir.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down